کارهایی که باید این هفته انجام شود

در اینجا نمونه ای از رویدادهای هفته و نحوه تنظیم آن آورده شده است در (همه زمان ها شرقی هستند). توجه داشته باشید که وقایع پس از انتشار قابل تغییر هستند.


تصویر

اعتبار … Luci Gutiérrez

برای اجرای پایان اولین هفته مردمان اجرا کنید توسط سامانتا کرین نوازنده Choctaw این جشنواره آنلاین فرهنگ بومی آمریکای شمالی را جشن می گیرد و توسط Greene Space ، محلی که متعلق به رادیوی عمومی نیویورک است ، تولید می شود. درباره خانم کرین ، نیویورک تایمز نوشت ، “تنظیمات متراکم او – لایه لایه با ملودی های ظریف پیانو ، شاخ ، حلقه های نوار ، آثار – به یک ظرافت دنج دست می یابد ، گویی که یک پیله محافظ می چرخاند تا در آن از آسیب ها عقب نشینی کند. آهنگ های او را پر می کند. “