متناسب بودن با Ziggy Marley

زیگی مارلی ، پسر ارشد آیکون رگی باب مارلی و ریتا مارلی ، اجازه نمی دهد که همه گیری مانع موسیقی او شود. از ماه مارس ، او در خانه اش به سبک مدیترانه ای در بخش دریاچه تولوکا در لس آنجلس با همسرش اورلی مارلی ، چهار فرزند – یهودا ، گیدئون ، آبراهام و اشعیا – و توله سگ جدید ، رومئو ، ذره ذره درگیر شده است. هشتمین آلبوم استودیویی وی ، به اندازه کافی مناسب ، “بیشتر وقت خانواده” ، در 18 سپتامبر کاهش می یابد. و از آنجا که او به این زودی ها تور نمی رود ، در اینجا نحوه گذراندن وقت است. (این مصاحبه ویرایش و متراکم شده است.)

تصویر