جمع بندی رهبر جهانی: پوتین در پیامی از ترامپ حمایت صمیمانه می کند.

ولادیمیر ولد پوتین رئیس جمهور روسیه کرملین گفت تلگرافی برای رئیس جمهور ترامپ برای او و ملانیا ترامپ آرزوی “بهبودی سریع و ابراز حمایت صمیمانه در این لحظه دشوار” می کند.

“من مطمئن هستم نشاط ، نشاط و خوش بینی به شما کمک می کند تا بر ویروس خطرناک غلبه کنید. “، به گفته کرملین ، آقای پوتین خطاب به آقای ترامپ نوشت.

آقای. پوتین و دولت وی طی ماههای اخیر عمدتا پیروزی بر ویروس را اعلام کرده و اجازه داده اند که زندگی در روسیه به حالت عادی برگردد.