سقوط هواپیمای نظامی اوکراین ، کشته شدن 22

MOSCOW – سرویس اورژانس کشور گفت: یک هواپیمای نظامی اوکراینی حامل دانش آموزان مدارس هواپیمایی جمعه هنگام سقوط سقوط کرد و شعله های آن شعله ور شد و منجر به کشته شدن 22 نفر شد.

دو نفر دیگر در هواپیما به شدت زخمی شدند و چهار نفر مفقود شدند. آن -26 هنگام فرود در فرودگاه چوهویو ، حدود 250 مایلی شرق پایتخت ، کیف ، سقوط کرد.

مسئولان گفت هواپیما دارای خدمه نظامی است و بیشتر سرنشینان آن دانشجویان دانشجوی دانشگاه هوانوردی هستند كه توسط وزارت دفاع اداره می شود.

هیچ نشانه ای فوری وجود ندارد از آنچه باعث سقوط شده است.

پست های مربوطه  مشخصات، قیمت و خرید پیستون پژو 206 (تیپ 5) TU5 025 بالتین