سقوط هواپیمای نظامی اوکراین ، کشته شدن 22

MOSCOW – سرویس اورژانس کشور گفت: یک هواپیمای نظامی اوکراینی حامل دانش آموزان مدارس هواپیمایی جمعه هنگام سقوط سقوط کرد و شعله های آن شعله ور شد و منجر به کشته شدن 22 نفر شد.

دو نفر دیگر در هواپیما به شدت زخمی شدند و چهار نفر مفقود شدند. آن -26 هنگام فرود در فرودگاه چوهویو ، حدود 250 مایلی شرق پایتخت ، کیف ، سقوط کرد.

مسئولان گفت هواپیما دارای خدمه نظامی است و بیشتر سرنشینان آن دانشجویان دانشجوی دانشگاه هوانوردی هستند كه توسط وزارت دفاع اداره می شود.

هیچ نشانه ای فوری وجود ندارد از آنچه باعث سقوط شده است.