تعداد کل موارد ویروس در سراسر جهان از 40 میلیون نفر گذشته است.

کل جهانی طبق گزارش پایگاه داده نیویورک تایمز از روز دوشنبه ، ویروس کرونا ویروس 40 میلیون نفر را پشت سر گذاشته است ، حداقل 1.1 میلیون نفر کشته شده اند و ویروس تقریباً در هر کشور کشف شده است.

ایالات متحده و اروپا شاهد امواج دوم شدید ویروس هستند. برخلاف موج اول ، اکثر کشورها سخت تلاش می کنند تا از قفل شدن پتو جلوگیری کنند ، محدودیت ها را در مراحل بعدی افزایش دهند و امیدوارند که ویروس تحت کنترل درآید. خستگی همه گیر برای بسیاری از افراد ایجاد شده است.