فاجعه مین در چین حداقل 16 کلاس

کشته شد

HONG KONG – مقامات محلی روز یکشنبه گفتند شانزده نفر که در معدن ذغال سنگ در جنوب غربی چین گیر افتاده بودند در اثر مسمومیت با مونوکسید کربن جان خود را از دست دادند.

در مجموع 17 نفر از سونگزائو بیرون کشیده شدند. دولت محلی در شبکه های اجتماعی گفت که معدن در شهر چونگ کینگ است. دولت محلی گفت ، یک نفر به بیمارستان منتقل شد.

میزان کشنده مونوکسیدکربن در اثر اشتعال تسمه ها در معدن ایجاد شد ، دولت محلی گفت ، بدون ارائه جزئیات

طبق اداره ایمنی معدن ذغال سنگ چونگ کینگ ، معدن قبلاً به دلیل نقض ایمنی مورد استناد قرار گرفته بود. نهادهای نظارتی فقط دو هفته پیش جریمه ای را صادر کردند که بازرسان دریافتند این سایت که زیرمجموعه گروه سرمایه گذاری انرژی چونگ کینگ است ، ماهانه تجهیزات ایمنی را بررسی نکرده است.