درون یک Wildfire Inferno

ویدئو

< / div>

 بارگیری پخش کننده ویدیو

اعتبار اعتبار … متیو ابوت برای نیویورک تایمز

< p class = "css-158dogj evys1bk0"> وی گفت: “ما هنوز هم در تلاش هستیم که آنچه را که اتفاق افتاده است در سر خود حل کنیم.” “این بسیار نگرانم می کند که فرزندانم مجبور شوند دوباره این تجربه را تجربه کنند.”


سردبیر ارشد روز لیز
مدیر عکاسی ویکتور تاداشی سوارز
ویرایشگر ویدئو پیر تاکال
تهیه کنندگان همکار برنان کوزاک و وسلی هریس


< p class = "css-158dogj evys1bk0"> “The New York Times Presents” یک سری مستند است که روزنامه نگاری بی نظیر و بینش نیویورک تایمز را نشان می دهد و بینندگان را به داستانهای مهم عصر ما نزدیک می کند. < / div>