گفته می شود انگلیس با شدت گرفتن محدودیت ها در مناطق سخت کشور آسیب می بیند.

دولت انگلیس طبق بی بی سی و سایر رسانه ها در حال بررسی یک سیستم طبقه بندی شده است که محدودیت در بارها و رستوران ها را در مناطقی از انگلیس با بالاترین میزان آلودگی افزایش دهد.

A ممنوعیت اقامت شبانه در خارج از خانه نیز می تواند برای مناطق آسیب دیده در معرض خطر باشد ، اما مدارس همچنان باز خواهد بود.

با وجود قفل محلی در چندین شهر در شمال انگلیس ، پرونده بارگیری ویروس کرونا در این کشور همچنان رو به افزایش است ، بطوریکه انگلیس طی هفته گذشته روزانه به طور متوسط ​​13000 مورد جدید گزارش می کند.

شهرهایی در شمال انگلیس ، که بالاترین میزان آلودگی در آنها است ، احتمالاً هدف این محدودیت های جدید قرار خواهد گرفت. اما شهرداران لیورپول و منچستر در توییتر خود گفتند که در مورد هیچ برنامه ای از آنها مشورت نشده است.