بوریس جانسون ، سازمان ملل ، تغییر اقلیم: جلسه توجیهی چهارشنبه

صبح بخیر.

ما در حال پوشش رقابت ایالات متحده و چین در سازمان ملل ، محدودیت های جدید ویروس و قطعیت دهه ها فاجعه های آب و هوایی .

تصویر نخست وزیر بوریس جانسون در حین بازدید از مدرسه ای در بوینگدون ، انگلیس ، جمعه منتظر شستن دستان خود بود.

در سایر پیشرفت ها: