یکی از دستیاران برجسته ترامپ آزمایش ویروس مثبت است.

یکی از رئیس جمهور ترامپ مشاوران ارشد آزمایش ویروس کرونا را مثبت اعلام کرده اند ، سه نفر از افراد آشنا به این موضوع پنجشنبه شب گفتند.

مشاور ، هوپ هیکس ، نزدیکترین فرد به رئیس جمهور شناخته شده برای داشتن است برقراری تماس با ویروس. او با آقای ترامپ در هواپیمای Air One One به مینه سوتا رفت و برای یک راهپیمایی انتخاباتی در شب چهارشنبه.

سخنگوی کاخ سفید ، جاد دیر ، در مورد خانم اظهار نظر مستقیم نمی کند وضعیت هیکس.

“عملیات کاخ سفید با پزشک رئیس جمهور و دفتر نظامی کاخ سفید همکاری می کند تا اطمینان حاصل کند که تمام برنامه ها و رویه ها CDC فعلی را در بر می گیرد. راهنمایی ها و بهترین روش ها برای محدود کردن قرار گرفتن در معرض Covid-19 در بیشترین میزان ممکن هم در پیچیده و هم در زمان سفر رئیس جمهور. “