5 کودک در حمله به مدرسه کامرون

کشته شدند

< / div>

DOUALA ، کامرون – افراد مسلح هنگام کشته شدن پنج کودک و زخمی شدن حدود 9 نفر دیگر مقامات به رویترز گفتند که آنها روز شنبه در مدرسه ای در شهر کومبا در منطقه جنوب غربی کامرون آتش گشودند.

مقامات حمله به شورشیان جدایی طلب را که به دنبال تشکیل بودند ، مقصر دانستند. ایالت جداشده در غرب انگلیسی زبان کامرون ، اگرچه رویترز نتوانست فوراً آن را تأیید کند.

“آنها حوالی ظهر حمله کردند. آنها بچه ها را در کلاس پیدا کردند و به سمت آنها آتش گشودند. ” وی گفت که نه نفر دیگر نیز به شدت زخمی شده و به بیمارستان اعزام شده اند. و حاشیه سازی قابل درک آن برای اقلیت انگلیسی زبان.

سال گذشته ، مقامات تجزیه طلبان را به دلیل ربودن دهها دانش آموز مقصر دانستند ، اتهاماتی که تجزیه طلبان انکار کردند.