1895: قهرمان فرانسوی برای نجات جان خود از جایزه

خودداری می کند

اعتبار … International Herald Tribune

م. روچر ، کمیسار پلیس در لوالوئیس ، به تقاضای تعدادی از ساکنان ، تحقیق در مورد پیرمردی را که معروف به “له پره هارنگ” است آغاز کرد.

گفته می شود که هارنگ ، که بیش از شصت سال دارد ، بیش از صد نفر را از غرق شدن نجات داده و هرگز مبلغ ناچیزی را که در هر مورد از طرف پلیس پلیس تعیین شده است ، ادعا نکرده است. او در یکی از انبارهای شناور در سن استخدام شده است.

هنگامی که م. روچر از او پرسید که پیرمرد شجاع را برای چند نفر نجات داده است ، پاسخ داد: “اوه مسیو لو کمیسر ، من واقعاً یادم نیست. من وظیفه خود را انجام دادم ، مگر نه؟ خوب ، پس ، این تنها چیزی است که لازم است. “

هیچ چیزی که کمیساریا می تواند بگوید نمی تواند چیزی بیشتر از او را جلب کند.

– نیویورک هرالد ، چاپ اروپا ، 19 سپتامبر 1895.