کربن فعال (Activated Carbon) چیست؟

این امر آن را در معرض اکسیژن برای هدف ها اکسیداسیون قرار می دهد. بعد از آن ، یک گاز اکسیژنه به محیط پمپ می شود و دربین 900 تا 1200 درجه سانتیگراد گرم می شود و سبب می شود اکسیژن به تراز کربن لینک یابد. حساس همین حالا ، بعضی از فرآیندهای گرمایش باعث جذب عنصرها کمیاب از حمام به کربن می شوند ، که می تواند سبب به کربن فعال ناخالص یا این که بی اثر شود. این فرمان باعث به اکسیداسیون برخی از مناطق درون ذغال سنگ نسبت به مناطق دیگر می شود ، به طوری که با ادامه احتراق ، یک حکاکی ترجیحی رخ می گیرد. همین مواد ماهیت شیمیایی دارند، به همین ادله به سادگی جذب کربن اکتیو می شوند. یکی از نحوه های تولید اکتیو کربن استفاده از پوست نارگیل میباشد. به عنوان مثال ، کربن فعال دانه ای (GAC) محصولی شبیه شن و ماسه حیاتی دانه های بزرگتر از کربن فعال پودری (PAC) میباشد و هر کدام به جهت کاربردهای متفاوت استفاده می شوند. حمامی از اسید ، باز یا این که بقیه مواد شیمیایی تنظیم شده و مواد در آب غوطه ور می شوند. به تازگی استعمال از همین ماده به جهت تصفیه آب آشامیدنی ، آب های زیر زمینی و … در رخ داشتن هر مدل سوال و ابهامی در همین زمینه, می توانید از مشاوره مجانی کارشناسان ما استعمال کنید! مواد کربنی کربنیزه شده و همه حیاتی سرعتی بسیار, سریعتر از فعال سازی گاز, لوله کربن فعال فعال می شوند. گونه های دیگر شامل کربن آغشته شده هست که شامل عنصرها متمایز مانند نقره و ید و کربن های پوشش داده شده با پلیمر است. همین ساختار منافذ در ذغال کربناته در طی فرآیند فعال سازی عمده گسترش یافته و تقویت می شود ، که ماده ناپخته کربناتیزه را به شکلی تبدیل می کند که شامل بیشترین تعداد ممکن از منافذ تصادفی توزیع شده در اندازه ها و گونه های مختلف باشد و سبب ساز تولید یک سطح گسترده و بالا مساحت کالا میشود. تندرست پوست دارای زغال اکتیو از روشهای دوست داستنی جدیدی هست که اکثری از اشخاص در سرتاسر جهان به جهت داشتن ظاهری جوانتر آن را گزینه به کارگیری قرار میدهند.