کربن فعال گرانولی

علاوه برین، کربن فعال حیاتی مرحله متخلخل می باشند که اندازه منافذ آنها متنوع بوده و به همین دلیل در فیلتر کربنی و سایر تجهیزات در تصفیه آب می اقتدار از آنان برای ممانعت از عبور ذرات کلوئیدی و معلق در آب خودداری نمود. ضروری به ذکر می باشد به کارگیری از همین شیوه مستمند تجهیزات مقاوم در برابر فشار بوده که این مسئله هزینه های نخستین سرمایه گذاری را بالا می برد. در همین طرز هزینه تجهیزات نسبتا بالا بوده و برای مهیا نمودن فرکانس بالا، به مصرف انرژی بالاتری نیاز است. طریق شیمیایی به جهت گنجایش های بالا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد چون حلال های شیمیایی اکثرا گران بها بوده و افزایش تناژ کربن تهیدست افزایش مصرف حلال های شیمیایی می باشد. طرز حرارتی به جهت ظرفیت کاهش از 500.000 تن در سال اقتصادی نمی باشد و به عامل انجام روند در دماهای بالاتر از 800 رتبه سانتیگراد، مصرف انرژی بالا می رود. کربن اکتیو موجود در فیلتر کربن سپس از مدتی به عامل لبریز شدن شیار ها و اختلال کربن فعال و کمتر گنجایش جذب خاصیت خویش را از دست داده و قوی به حذف تام بو و رنگ و مواد آلی از آب نخواهد بود که در اینجا احیای کربن حیاتی اعتنا به گرانی فیلتر کربن فعال عمل مقرون به صرفه می باشد. حیاتی اعتنا به صفر بودن کشش سطحی سیالات فوق بحرانی، همین سیالات به راحتی به تخلخل مواد متخلخل شکافت کرده و جزﺀ یا اجزاﺀ آیتم لحاظ را در خویش حل می کنند به این ترتیب در شیوه بازیابی مهم به کار گیری از سیال فوق بحرانی ارتقا بازده و کیفیت بالاتر متاع آیتم انتظار است. اما اساسی اعتنا به ممنوعیت استعمال از تتراکلرید کربن، همین آزمون حیاتی آزمایش فعالیت بوتان جایگزین شده است؛ از روش ارتباط ذیل میتوان کار کربن تتراکلرید را چک کرد. در همین شیوه نیز به علت عمل کند میکروارگانیسم ها، روزگار عملیات بازیابی طولانی میباشد ولی وضعیت عملیاتی دوچندان مناسب می کربن فعال به جهت دندان باشد. مطالعات بسیاری توسط محققین به جهت بازیابی کربن فعال انجام گردیده و نحوه های گوناگونی سفارش شده که از پاراگراف می قدرت به شیوه های حرارتی، شیمیایی، الکتروشیمیایی، کاتالیزوری، بیولوژیکی، ما فوق صوت و استفاده از سیال بحرانی اشاره نمود. علاوه بر این در این طریق در هر سیکل بازیابی 5 یا این که 10 % کربن از در میان می رود.