نحوه تولید فایبر سمنت برد


نحوه ساخت فایبر سمنت پیروزی صفر تا صد : امروزه گونه های الیاف برای تقویت انواع مواد ( نظیر پلیمر ها ، سرامیک ها و مواد سیمانی ) به کار می روند. کامپوزیت های سیمانی از پاراگراف فایبر سمنت برد ( ترکیبات سیمانی تقویت شده با الیاف هستند که حاوی سیمان و الیاف کوتاه یا بلند می باشند ( سوای سنگدانه ) . ساخت فایبر سمنت موفقیت ها بر اساس طریق ایجاد به دو نحوه Fllow On و Hatschek انجام می شود . اصلی اعتنا به اساسی طرز هات تحلیل و به کار گیری از آن به تیتر بهترین طرز ساخت فایبر سمنت پیروزی به شرح این روش ایجاد می پردازیم . در این نوشته به شیوه ایجاد فایبر سمنت پیروزی صفر تا صد می پردازیم همپا ما باشید.

مراحل ایجاد صفحه ها سیمانی الیاف دار در فرآیند هات چک

فرایند تولید بر اساس تولید یک دوغاب سیمان، الیاف می‎باشد. پس از آن یک لایه نخ نما دوغاب بر روی ورقه نمدی نشسته و به امداد پمپ‎ها مکنده آبکشی می‎شوند. ‎این لایه‎ها به یک غلتک تبارک (مندرل) انتقال یافته و پس از یک‌سری دور برداشت لایه‎ها بر بر روی یکدیگر و وصال به ضخامت آیتم نظراز غلظک قطع می‎شود. درصورتی که نیاز به ایجاد لوله باشد ارتفاع مندرل و قطر آن متفاوت بوده و تعداد برداشت دوغاب دوچندان بخش اعظم خواهد بود. حالا لایه انقطاع شده به هر شکل دلخواه (طرح دار، چین دار، مسطح و…) می‎تواند در‎آید. سطح پایانی فعالیت کار آوری هست که در دمای گوشه و کنار و یا حرارت دهی(اتوکلاو) می‎تواند رخ گیرد. در ادامه به توضیح تمام طرز ایجاد فایبر سمنت موفقیت صفر تا صد خواهیم پرداخت .

نحوه <span class=changed><p id=ایجاد فایبر سمنت موفقیت صفر تا صد” width=”680″ height=”484″ /> طرز ساخت فایبر سمنت برد صفر تا صد

نحوه ساخت فایبرسمنت برد صفر تا صد

1-آماده سازی الیاف :الیاف سلولوز به طور معمول به صورت رول های کاغذ وارد خط ایجاد میشونداین تراز الیاف وزن شده در حجم مشخصی از آب خیس شده و به یاری پرده‎هایی پخش می‎شوند و از طرز لوله‎هایی به میکسر کلیدی منتقل می‎شوند.

2-تهیه دوغاب سیمانی :در ‎این سطح سیمان وزن شده به میکسر دارای منتقل شد و حساس دوغاب الیاف و آب مخلوط می‎شود. ‎این عمل تا زمانی که دوغابی یکنواخت رخ گیرد رخ می‎گیرد.

3- رخ گیری لایه فیلم بر بر روی سیلندرهای مخصوص: ‎این سیلندرها مشبک غربال بوده و در هم اکنون چرخش در داخل دوغاب، یک لایه از دوغاب را برداشت کرده و در عین اکنون آب اضافی را از باطن خویش به مجرایی برای بازیافت انتقال می‎دهند.

4- انتقال لایه برداشت شده به وسیله غربال به نمد یکپارچه خشک : در‎این حالت، نمد آغشته به دوغاب بوسیله غلتک‎هایی کلیدی یاری پمپ‎های مکنده، آبگیری نسبی شده و به مندرل منتقل می‎شوند. برداشت چندین لایه فیلم از روی نمد تا وصال به ضخامت دلخواه و بعد از آن قطع نمودن برگه از روی مندرل پرس نمودن کاغذ ها به جهت ارتقا مقاومت و وصال به ضخامت های مناسب . در همین مرحله صفحه ها فلزی ما در بین برگه ها قرار دیتا شده و تعداد مشخصی از آن‌ها حساس هم پایین فشار قرار گرفته و بعد از پرس بیرون شده وصفحات فلزی از مابین برگه ها بر داشته می شود .

5- مرحله اخیر تولید هم فعالیت آوری می باشد که در دمای گوشه و کنار یا این که در تونلی که در آن رطوبت محیط محافظت می‎شود و یا این که دما بالاست , انجام می‎شود تا فرآیند عمل آوری سریعتر انجام گیرد. طریق دیگر فعالیت آوری به امداد اتوکلاو می باشد که در‎این حالت، قسمتی از سیمان با میکروسیلیس جایگزین می‎شود. ولی برای کاهش هزینه سیستم،برخی زمان ها قسمتی از سیمان ممکن است اهمیت خاکستر بادی (Flyash ) نیز جایگزین شود.

روش تولید فایبر سمنت سلولزی اصلی فایبر سمنت پیروزی کلسیم سیلیکاتی چه تفاوتی دارد؟

در دربین فایبر سمنت موفقیت ھا، طرز ایجاد فایبر سمنت برد ھای سلولزی و کلسیم سیلیکاتی مشابه بوده و تنھ اتفاوت در مواد اول ی آنھا میباشد. به طور کلی می توان گفت که به دلیل وجود مقادیر بیستری از فیبرھای کلسیم سیلیکاتی در کلسیم سیلیکات بردھا، این موفقیت ھا ھم سبک تر و ھم مختصات مکانیکی و تحمل آتش بھتری را دارا می باشند. برای تشخیص فایبر سمنت موفقیت ھای سلولزی و کلسیم سیلیکاتی کافیست به رنگ بردھا دقت شود. صفحات سیمانی الیاف دار سلولزی به عامل % بیشتر سیمان و وجود فیبر کمتر به رنگ طوسی وخاکستری نزدیک است و این در حالیست که صفحه ها سیمانی الیاف دار کلسیم سیلیکاتی اکثر اوقات متمایل به رنگ زرد و یا کرم ھستند.

نحوه <span class=changed><p id=ساخت فایبر سمنت پیروزی صفر تا صد” width=”680″ height=”484″ /> نحوه تولید فایبر سمنت پیروزی صفر تا صد

تفاوت نحوه ساخت سمنت برد حساس فایبر سمنت برد

سمنت پیروزی از قراردادن لایه ھای مش فایبرگلاس در میان ادغام سیمانی صحیح می شود که همین مخلوط،سپس در قالب ریخته شده و در ھوای آزاد ھفته ھا قرار می گیرند تا خشک شوند. همین در حالیست که برای تولید فایبر سمنت برد، ترکیبی از الیاف سلولزی و الیاف معدنی کلیدی سیمان پرتلند و آب ادغام شده، بصورتی که تبدیل به یک ترکیب ھمگن می شوند و بعد از آن بوسیله دستگاه ھتچک لایه لایه بر روی ھم قرار گرفته تا به ضخامت مورد نظر برسند. این صفحه ها فایبر سمنت، آن‌گاه به کوره ھای بخار داغ یا ھمان اتوکلاو فرستاده می‌شوند و درآنجا تحت یکسری واکنش شیمیایی و فیزیکی تبدیل به کالا نھایی می شوند. همین تفاوت ھا در تولید، نه تنھاباعث میشود فایبر سمنت پیروزی اصلی شتاب بسیار بالاتری نسبت به سمنت برد ایجاد شود، بلکه در خصوصیات نھایی آنھا هم تأثیرگذار است.

دو عنصر اصلی در ساخت فایبر سمنت پیروزی چیست؟

فرایند ساخت الیاف سیمانی یا این که به عبارتی فایبر سمنت موفقیت نیاز به دو عنصر اصلی دارد که شامل موردها تحت می باشد:

  • خمیر سلولز: درصد بالایی از خمیر این متاع به طور مستقیم از کاغذ و ضایعات عرضه شده از صنعت های تامین می گردد واین کار سبب به کارگیری ضایعات و دوری از آلودگی محفظه زیست بوده و نوعی بازیافت به حساب می آید. همچنین خودرو الات و دستگاه های به کار گرفته شده در پروسه تولید و تولید این جنس بدون آلودگی صوتی و محیطی بوده و جلوگیری از تخریب درختان می نماید. سوخت به کار گیری شده در ساخت همین محصول ، سوخت سازگار اساسی محیط زیست بوده به طوری که حساس ایده ای مبتکرانه از پوسته ی برنج و مواد زاید از آسیاب برنج برای ایجاد سوخت و در نتیجه پخت و ایجاد این فرآورده بهره می گیرند که تماما بدون ضرربه محیط زیست می باشد.

  • گرما : همینطور بخار ایجاد شده به تیتر سرانجام روند تولید از نحوه فیلتر تخصصی برای استخراج بوی مضر و کمتر موقعیت خطرناک در محل کار منتقل می شود و بخار ساخت شده در فرآیند گرمایش مجدد مورد استفاده در فرآیند پخت متاع می باشد. و در نهایت این جنس نوآورانه و سازگار حیاتی محیط تولید شده و متناسب اساسی استانداردهای جهانی می باشد .

نکته حیاتی در ایجاد فایبر سمنت برد

فایبرسمنت از سیمان پرتلند ، سیلیس، آب و سلولز تشکیل شده هست که حساس به کارگیری از طرز Hatschck ساخته می شود . ورق فایبرسمنت، اهمیت استعمال از اتوکلاو که ترکیبی از گرمای شدید و فشار است و به مراد ارتقا واکنش بین سیمان و سیلیس، ساخته می شود. همانطور که می دانید فایبرسمنت برگه سیمانی الیاف دار بسیار باداوام ، انعطاف پذیر، مقاوم در برابر آب ، آتش و مقاوم در برابر حشرات می باشد. فایبرسمنت را در جهان اهمیت نام های صفحه ها سیمانی الیاف دار،سمنت بورد، تخته سیمانی، پانل سیمانی و پانل های الیاف دار می شناسند.

نحوه <span class=changed><p id=تولید فایبر سمنت پیروزی صفر تا صد” width=”680″ height=”484″ /> روش تولید فایبر سمنت پیروزی صفر تا صد