قیمت هیدروکسید پتاسیم ایرانی

هیدروکسید پتاسیم ترکیبی سپید رنگ با اقتدار بازی بالا می باشد که اهمیت فرمول شیمیایی KOH نشان داده می شود و اهمیت اسم های هیدروکسید پتاسیم، پتاس، پتاسیم کاستیک، پتاس سوز آور و پتاسیم پرک هم شناخته می شود. پتاسیم هیدروکسید یا این که پتاس سوزآور پودری سفید رنگ و به عنوان یک ماده تمیز کننده دوچندان کاربرد دارد. به عامل وابستگی و تمایل زیاد به آب، هیدروکسید پتاسیم به عنوان یک ماده خشک کننده در آزمایشگاه فعالیت می کنند،که به ویژه برای خشک نمودن حلال های دارای مانند آمین ها و پیریدین ها به کارگیری می شود. سود پرک و پتاس هر دو در صنعت ساخت صابون به جهت تغییر و تحول چربی ها به صابون طی فرایندی به نام ساپونیفیکاسیون آیتم استفاده قرار می گیرند. پتاسیم هیدروکسید نسبت به سود پرک آسان خیس چربی ها را پاک می نماید بخصوص هنگامی که دمای آب فراتر باشد. ایجاد صابون ها و چربی برهایی که در تولید آن ها از هر دو ماده سود پرک و پتاس استعمال شده باشد ارجحیت داراست زیرا می قدرت حساس وجود بها مناسب تر هیدروکسید سدیم ، از خواص هیدروکسید پتاسیم در چربی زدایی توانا خیس نیز سود برد. عامل تفاوت ارزش این مواد این می باشد که سود پرک بر مغایر پتاس ، از ماده ارزان قیمتی به نام نمک خوراکی ایجاد می شود. اما فرآیند انحلال پذیری سود پرک در آب میزان بیشتری حرارت نسبت به پتاسیم هیدروکسید تولید می کند که فاکتور مثبتی محسوب می شود. هیدروکسید پتاسیم، جامدی بی بو، سفید و ناهموار است که اکثر اوقات محلول در آب میباشد و در ساخت صابون، به تیتر اللکترولیت در باتری های قلیایی و درآبکاری الکتریکی، لیتوگرافی و رنگبرها به کار گیری می شود. هیدروکسید پتاسیم نسبت به هیدروکسید سدیم قدرت بازی بیشتری دارااست و به مقدار بیشتری در آب حل می شود. بدین ترتیب نسبت به NaOH ترجیح داده میشوند. پتاسیم هیدروکسید در دمایی معادل ۳۶۰ رتبه سانتی گراد به نقطه ذوب خود می‌رسد و همچنین در دمایی هم اندازه ۱۳۲۷ مرتبه سانتی گراد به نقطه جوش خویش می رسد. در کاربردهای صنعت های غذایی، KOH جامد به عنوان یک تهیه کننده اسیدیته و به تیتر یک بازدارنده به جهت ساخت سوربات پتاسیم و بقیه محافظ های غذایی کار می کند. مخلوط فوق به تیتر یک مادهی سفید کننده در صنعت نساجی به کار برده میشود. فروشگاه مستر آزما واردکننده و عرضه کننده گونه های مواد شیمیایی و محیط های کشت تخصصی از معتبرترین برندهای عالم و آمادگی خویش را جهت عرضه مستقیم پودر پتاسیم هیدروکسید کلیدی کد 105033 با کیفیتی عالی و قیمتی رقابتی در مقادیر متفاوت از شرکت دارای مرک آلمان اعلام می دارد.