در این سریال بازی می کردند

فریبرز باغ بیشه شخصیت اهمیت همین سریال می باشد که در دهه ۵۰ در تهران صورت می دهد. تبریزی بعدا اعلام کرد که حدود ۵۰ دقیقه از سریال بدون اطلاع او حذف شده و حتی به نوعی تهدید کرد که همین قسمتها را در دانشگاههای جمهوری اسلامی ایران به نمایش خواهد گذاشت. همین سریال به ادله داستانسرایی و ترانه بدیعش گزینه تحسین منتقدان قرار گرفت اما حتی همین نقدهای تحسینآمیز نیز به جهت ادامه پخش «رهایی» به اندازه نبود. در همین فصل اول «نجلا» ما لوکیشن منزل و محله نجلا و عبد را ساختیم اما چهار پنج ماه بعد از آن که تولید فصل دوم قطعی شد بخش متعددی از محله و خانههای قصه تخریب شده بود. یکی از از سریال های آپارتمانی کانال پنج که برای احیای سریال سازی همین نتورک پا به میدان گذاشته بود، میانبر به کارگردانی یزدان فتوحی بود. برای مثال یکی از قسمتها که نیکول کیدمن در آن حضور داراست عنوانش این است: «زنی که عکسهای سابق را میخورد»؛ و واقعا هم نیکول کیدمن در همین قسمت عکسهای کهن را میخورد! به برهان مقبولیت این مجموعه ایامسی آن را به جهت فصل دوم در ۱۳ نصیب تمدید نمود که از ۱۶ اکتبر ۲۰۱۱ پخش آن آغاز شد. پس کلیدی دقت به آشناییش به علم شیمی، ملازم دارای یک عدد از شاگردان سابقش شروع به ایجاد و فروش مواد مخدر میکند… ایامسی این سریال را برای فصل چهارم مهم ۱۶ نصیب تمدید کرد که از ۱۳ اکتبر ۲۰۱۳ پخش آن شروع شد. ماجرا دو مجاور که درست در یک شب مالک فرزند شدند، مادر یکی از نوزادها از پشت بام سقوط کرد و فوت شد و پدر وظیفه تبارک کردن از نوزاد را به عهده داشت. البته دانلود بدون‌پول سریال اهل ایران کماکان یک عدد از راههای تماشای دانلود سریال کره ای تاریخی اشکال سریالها است. تا زمانی که بازیام قطعی نشود نمیتوانم نام سریالها را بیاورم. کاربری این قرص ها در حدی بود که تا سالها آن گاه از تبارک شدن شیوا و کامران نیز روی قدرت و بضاعت بدنی این دو اثر داشت و منجر می شد این دو نفر بتوانند کارهایی عجیب و غریب را اهمیت توجه به قدرتی که دارند انجام دهند. داستان از جایی آغاز شد که خانواده حسن اهمیت بازی هادی حجازی فر، از خانواده فریدون حیاتی بازی محمد بحرانی استدعا کرد تا همسر فریدون به فرزند حسن شیر دهد.