خرید انواع سقف متحرک پارچه ای + لیست قیمت 1401

اجزای سقف های متحرک به واسطه جور بندی های متعدد آنالیز می شود. سقف های ریلی آذران جام، در عین اینکه ریلی می باشد و در عین اینکه به طور کامل هوابندی شده می باشد ، ریزش آب آن هم به طور کامل حساب شده و اصولی می باشد و ریل ها و قرقره ها تمام گالوانیزه بوده و هر کدام قدرت قدرتی تحمل وزن مساوی 600 کیلو توشه را دارااست و تمامی شاسی کشی سقف ها طوری طراحی شده اند که توان تحمل 120 کیلو بار در هر متر مربع را دارد. ارتفاع ستونها به صورت استاندارد تا حدود 5 متر قابل تهیه خواهد بود. وجود مفصلهای تاشونده برای پرهیز از وارد شدن زخم به سقف در زمان تا شدن الزامی است. برای خودداری از زنگ زدن پایهها و نگهدارندههای سقف متحرک، از روکشهایی از فرآورده ورق گالوانیزه استعمال میشود. همین یک شیوه حل مضاعف کاربردی به جهت سرگرمیهای امروزی شما محسوب میشود. همین پایهها غالبا از محصول آهن یا این که آلومینیوم هستند. میزان مرغوب بودن آلومینیوم گزینه به کارگیری که بازیافتی یا این که فابریک باشد در بها اثرگذار است. 2. دوخت جوش فرکانس بالا یا این که HF: همین دوخت به وسیله دستگاه هایی دارای امواج الکترومغناطیسی انجام می گیرد.در این جور دوخت، کیفیت مضاعف بالاست. سقف متحرک پارچه ای این قابلیت و امکان را دارد که در شرایط نامساعد جوی اصلی پوشش یکپارچه ای که آماده میکند، امکان حضور در فضای گشوده را به ما بدهد. پارچههای کتان کلیدی ارزش مطلوب و ارزانی که دارند یک عدد از گزینههای ما برای پوشش سقف متحرک پارچه ای هستند؛ اما چون مقاومت کششی پارچه کتان نسبت به دیگر پارچهها کاهش هست و عمر کمتری در برابر تابش آفتاب یا این که بارش برف و باران دارد، کاهش آیتم به کار گیری قرار میگیرد. پایداری پارچه در برابر اختلاف دما، طول قدمت آن و جور الیاف اهمیت است. بها سقف متحرک شیشه ای از دسته پارچه ای گران خیس می باشد. البته در مواقعی میتوانند با بستن سقف از خویش در برابر خیس شدن زیر باران حفظ کنند. همین سازههای مدرن به سادگی میتوانند زیبایی خانهی شما را چند برابر نمایند و به آن شکوهی باورنکردنی دهند. بهاینترتیب افراد میتوانند در هر زمانی که نیاز داشتند سقف را گشوده کرده و از تابش خورشید لذت ببرند. به جهت فضاهایی که دوست دارید نسیم را احساس نمایید البته کماکان می خواهید که از تابش نور خورشید اجتناب کنید، میتوانید سقف را تا نصفه باز کرده و از بودن در زیر آن لذت ببرید. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها فراوان عمده در آیتم سقف متحرک شمال لطفا به تماشا از وب تارنما ما.