جرالدو فاکس به وضعیت اوج فرقه می گوید واکسن نام “ترامپ”

به گفته جرالدو ریورا از فاکس ، 252،000 نفر در آمریکا که در اثر Covid-19 جان خود را از دست داده اند ، در حالی که رئیس جمهور این بیماری همه گیر را نادرست انجام داده است ، و در عوض ، باید ترامپ را با نامگذاری واکسن های ویروس آینده جشن گرفت: “ترامپ”.

مفهوم فداکارانه و شبیه اعضای فرقه ریورا در طی بخشی از برنامه تبلیغات تبلیغاتی ترامپ مطرح شد فاکس و دوستان در جمعه.

“من یک ایده داشتم ، با همه دنیا تقسیم شده و همه می گفتند [Trump] ریورا گفت ، او باید تسلیم شود و زمان ترک است ، زمان انتقال و زمان انتقال و بقیه آن است ، چرا واکسن را “ترامپ” نمی گذاریم. “

همیار ترامپ در ادامه توضیح داد که چگونه مردم ممکن است در مورد گرفتن واکسن با همان مارک تجاری قبلی که ترامپ استیکس نگهداری می کرد از یکدیگر س askال کنند.

“شما می دانید ، آن را مانند:” آیا شما هنوز ترامپ خود را؟ ” می دانید که این یک حرکت خوب برای او خواهد بود و سالها بعد به نوعی یک بازی عمومی تبدیل می شود. “آیا شما هنوز ترامپ خود را دارید؟” “من ترامپ خود را دریافت کردم. من خوبم ، “” ریورا گفت.

در حالی که ریورا صحبت می کرد انگار فقط یک رئیس جمهور ترامپ برنامه ای را تصویب می کرد که بودجه تحقیقات واکسن را تأمین می کرد ، همچنان ادامه داشت. و ریورا به راحتی این واقعیت را که فایزر بودجه تحقیقاتی را از برنامه Operation Warp Speed ​​(بودجه) از بودجه ترامپ نگرفت ، صرف نظر کرد و فقط پس از تهیه واکسن ، پول توزیع را از دولت دریافت خواهد کرد.

پست های مربوطه  جان ترنر ، به طور خلاصه رهبر آن ، اما یک نیروی طولانی در کانادا ، با شماره 91

“کاش می توانستیم از این طریق به او احترام بگذاریم زیرا او قطعاً معمار اصلی این عملیات Warp Speed ​​است. و اما برای او ، ما هنوز منتظر زمستان تلخ این موفقیت های شگفت انگیز و معجزه آسای پزشکی خواهیم بود. “