تعمیر برج خنک کننده

اصول کارایی خنک کنندگی چیلر تراکمی به همین رخ است که سیالی که در کمپرسور چیلر متراکم شده وارد کندانسور می شود. آب نسبتا گرم اصلی گرمایی که از ماده مبرد گرفته به سمت برج خنک کننده چیلر تراکمی حرکت می کند تا گرمای خود را از دست بدهد. به کولینگ تاوری که سر خط مش چیلر قرار گرفته و حیاتی خنک کاری اول آب باعث کمتر فشار به چیلر تراکمی یا این که جذبی می گردد برج خنک کننده چیلر گفته می شود. اصول عملکرد کولینگ تاور چیلر جذبی به همین صورت می باشد که در چیلر های جذبی محلول رقیق شده در ژنراتور گرم می شود و همین پروسه باعث غلیظ شدن مایع مبرد میشود. مالامال فروش ترین ظرفیت برج خنک کننده فایبرگلاس 100 تا 250 تن تبرید می باشد که ناب زیست همواره کارایی کرده می باشد در هر دو نوع کولینگ تاور فایبرگلاس مدار باز و مدار بسته دست کم یک دستگاه در ظرفیتهای 100 بدن ، 125 ، 150 ، 200 ، 225 و 250 بدن تبرید در محل سوله تولید و بصورت مهیا جهت تحویل فوری در انبار کارخانه مراقبت نماید. همین جور سیستم های خنک کننده که حقیقتا امروزه بیش از 95 درصد از بازار کولینگ تاورها را در اختیار گرفته اند تا ظرفیت 500 تن تبرید بصورت تولید و مونتاژ در کارخانه و بیش از آن بصورت مونتاز در محل نصب در دو قالب مکعبی و مخروطی ساخت و جهت فروش به تامین کننگان تجهیزات برودتی عرضه می شود. برجهای گالوانیزه غالبا مجهز به رشته سانتریفیوژ بوده و جریان هوا به صورت تحمیلی به باطن آن ها پیامبر می شد. بعد همین آب که گرمای ماده مبرد را گرفته به درون برج خنک کننده چیلر جذبی انتقال داده می‌شود و بعد از آن داخل تاور، گرما بوسیله هوا گرفته شده و به گوشه و کنار انتقال پیدا می کند. در مناطقی که رطوبت هوا بالا بود و آب ورودی هم خورندگی داشت خیلی زود اهمیت تولید زنگ سپید بر روی گالوانیزه همین برج ها به سمت فرسایش پیش می رفت. به ادله ارتباط مستقیم آن حیاتی رطوبت و آب آن نیز اهمیت دشواری های متفاوت بدنه همین برج ها را می بایست از فلزی به کار گیری نمود که زنگ نزند و مقاومت بالایی نسبت به اکسایش داشته باشد. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه کلیدی برج خنک کننده خداوردی وب تارنما خود باشید.