بررسی کفش اسیکس ASICS Gel Kayano 27 همراه با ویدیو

این عنوانی است که مضمون‌ اسیکس را می رساند و مخفف شده از حروف لاتینی است که به اسیکس مضمون‌ می بخشد . برند اسیکس مثال خوبی می تواند باشد، به نوع ای که طرفداران بی شماری در تراز عالم به دست آورده است. در حال حاضر برند اسیکس در بسیاری از کشورهای جهان نظیر آمریکا، کانادا، مکزیک، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، انگلیس، آفریقای جنوبی، هند، چین و … نصیب پاشنهی کفش، سفت و محکم و در عین حالا حساس میباشد؛ در حالی که نصیب مربوط به بخش جلویی پا، لبریز زرق و الکتریسیته و کشسانی میباشد. این ویژگیها میتوان سبب به همین شود که نصیب پشتی کفشهای ورزشی، انعطافپذیر، سفت و سنگین شوند. همین کفشها از اولیه گام ها، حساس قدم زدن متوازن و اندک نوسان البته در عین حال، سفت و خمش ناپذیر بودند. آنها مقدار عالی از اصلی دوام بودن را ارائه میکنند؛ ولی لایهی ضربهگیر بیشتر، به عبارتی اندازهای که نامهای تجاری دیگر ارائه میدهند، در همین دسته کفشها ارائه نمیشوند”. حساس تداوم بودن کفش Kayano، کلیدی سیستمهای پشتیبانی Dynamic DuoMax آن ها آغاز میشود. آنان با هم همکاری می کنند تا یکی از متوازنترین و کمنوسانترین قدمزدنهایی که من میتوانم کلیدی پوشیدن یک کفش ورزشی، تجربه نمایم را آماده سازند. همین ویژگیها مهم هم همکاری می‌نمایند تا شما را به سمت عملکرد اکثر سوق دهند. در کفش های زنانه اسکیس باید برچسب به رخ منظم و دقیق دوخته شده باشد همین نکته های کوچک نشان دهنده تشخیص کتانی اصل از فیک است و شما می توانید رقم های که بر روی لیبل کتان حک شده است را در وب وب سایت اسیکس وارد نمایید و از اورجینال و فیک بودن آن اطمینان حاصل کنید. از حیث تنوع رنگی، شش گزینهی انتخابی وجود دارد؛ بنابراین، شما به احتمال یکی از را پیدا میکنید که برای شما جلبتوجه نموده و به خیال فرضی شما نزدیکتر باشد. اصلی خرید کردن حداکثر یک توشه از کفش های برند اسیکس میزان مرغوب بودن بالای آن را تجربه کرده و مدام یک عدد از طرفداران همیشگی همین کفش خواهید بود و می توانید اهمیت آن به پیاده روی و ورزش فارغ از پا درد کتونی آسیکس قیمت و خستگی بروید.