برج خنک کننده – برج خنک کن – مهتاب گستر

بدنه برج خنک کننده سبب ساز حرکت جریان هوا و تماس هوا اساسی آب می شود و محافظ پوشش کلی برج می باشد. حساس ترین خصوصیت سیستم مدار بسته در این است که آب یا این که هر سیال دیگری که از کندانسور بیرون می شود و قرار است وارد برج خنک شود مهم هوا به طور مستقیم تماس ندارد و آب خروجی از کندانسور در باطن یک کویل حرکت می کند، هوا نیز به وسیله فن تعبیه شده در بالای برج از بالا به زیر مکیده می شود و در اثر برخورد هوا کلیدی مرحله خارجی کویل گرما از سیالی که باطن کویل وجود دارااست بوسیله هوا جذب شده و بواسطه جریان هوایی که دربرج وجود دارد به محیط اطراف منتقل می شود. به وقتی که تراز آب تشتک مبتلا افت میگردد (پایین می آید)، شناور به سمت زیرین حرکت کرده و آب بیشتری به باطن دستگاه وارد میگردد. در نهایت وارد تشتک برج در زیر می شود. در حالی که ابزارهای موءثر خنک سازی روند ، اعم از برجهای خنک کننده پهناور اصلی عملکرد کمتری از حد مناسب می باشند . در صنعت های پهناور همانطور که می دانید در اصل از برج های خنک کننده دمونتاژ استعمال می شود البته از دهه ی 1960 تلاش در جایگزینی برج خنک کننده فایبرگلاس با برج خنک کننده دمونتاژ شده است. میزان افت دما در همین شیوه کمتر خواهد بود اما مزیت پهناور همین طریق عدم تبخیر جریان آب می باشد. در اثر تماس مستقیم آب بر روی سطوح سیستم مدار گشوده حیاتی هوا کمی از آب بالطبع تبخیر می شود می دانیم که تبخیر آب یک فرآیند گرماگیر است و گرمای آیتم نیاز خویش را ازجریان آب داخل برج می گیرد و موجب خنک شدن آب داخل برج می گردد. مورد ها به کار گیری از برج خنک کننده مدار بسته در مناطق گرمسیر که در آنجا مشکل تا مین آب و کمبود آب میباشد و استفاده از چیلر تراکمی هوا خنک به برهان گرمی هوا و کمتر راندمان این نوع از سیستم عملا مقدور نمیباشد به کار گیری می شود. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه اساسی طراحی برج های خنک کننده وب تارنما خویش باشید.