آنتی اسکالانت – مشخصات فنی قیمت و خرید آنتی اسکالانت – فرآب تدبیر تصفیه

عدم به کارگیری از انتی اسکالانت زخم جدی به ممبران های دستگاه RO زده و موجب کمتر دبی خروجی و همچنین بالا رفتن TDS آب می گردد. رسوباتی که بر بر روی غشای دستگاه RO تولید می شوند به همین فیلتر ها زخم می رسانند که منجر کاهش راندمان دستگاه و همچنین کیفیت آب تصفیه شده خروجی می شود. بر بر روی سطح المانهای پلیمری اسمز معکوس، در پروسه پیش تصفیه به جریان آب خوراک تزریق میشود. از ضد رسوب به تیتر سطح دوم تصفیه آب به جهت تبدیل آب مشقت بار به آب قابل انعطاف به کار گیری میشود. آیا تزریق ضد رسوب به تنهایی می تواند از تشکیل رسوبات جلوگیری کند؟ این شاخص صرفا در دمای تحت تر از 80 مرتبه و در جریان های آهسته آب کاربرد دارد، بدین ترتیب استعمال از این ضد رسوب به جهت سیستم هایی مثل بویلرها یا این که دیگ های بخار مطلوب نمی باشد. این محصولات توانایی همین را دارند که محلول های فوق اشباع را در یک موقعیت پایداری در طول روزگار محدود که آب به بیرون از سیستم ممبران سوق‌دهی می شود، آنتی اسکالانت فلوکن 260 نگهدارند. برخی از موسسه ها بهرهبردار آب شیرین کن RO به اساسی این نکته توجهی نمیکنند، ممکن هست شرکت فروشنده آنتی اسکالانت گزینش دوز را برای حالت سیستم آنان به خوبی انجام نداده باشد و تزریق بیش از حد انجام دهند. ممبران های پلی آمید امروزه عمده به طور انحصاری در تصفیه آب استعمال می شوند که میزان ریکاوری آن‌ها به در دست گرفتن رسوب بهتری نیاز دارد. اضطراری به ذکر است، مواد تشکیل دهنده آنتی اسکالانت ها اساسی توجه به نوع و کاربرد آنها به طور کامل با نیز فرق دارند. عملکرد آنتی اسکالانت در ممبران سیستم آب شیرین کن RO به همین صورت میباشد که حیاتی تاثیر بر عوامل تولید کننده رسوب، سبب تاخیر در تشکیل رسوبات طی مدت وقتی که از غشای ممیران عبور می کند میشود و به همین طریق از تشکیل رسوب بر تراز غشای ممبران خودداری میکند. یکی از این روشهای تزریق اسید است که در مواردی که رسوب کربناتی داشته باشیم می تواند زیاد برای ما امداد کننده باشد. اگر شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه آنتی اسکالانت قیمت بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.