سقوط هلی کوپتر باعث کشته شدن 7 نفر از نیروهای حافظ صلح در نیروی سینمایی در سینا شد

جروسالم – یک هلی کوپتر حامل اعضای یک نیروی صلح صلح چند ملیتی سقوط کرد پنجشنبه در نزدیکی شرم الشیخ در شبه جزیره سینای مصر ، در نتیجه کشته شدن پنج آمریکایی ، یک شهروند فرانسوی و یک شهروند چک.

نیروهای صلح ، نیروی چند ملیتی و ناظران گفتند هشت نفر از اعضای آن در این حادثه شرکت داشتند و هفت نفر از آنها کشته شدند. این نیرو در بیانیه ای گفت: در این مرحله ، هیچ اطلاعاتی وجود ندارد که نشان دهد این سقوط غیر از یک حادثه بوده است.

نیرویی که مقر آن در رم است ، تأسیس شد از انطباق با پیمان صلح 1979 بین اسرائیل و مصر اطمینان حاصل کنید.

اریک اشمیت گزارش خود را از واشنگتن ارائه داد.

پست های مربوطه  دانشمندان می گویند بعید به نظر می رسد که به سوخت موج ویروس کرونا کمک کنند ، دانشمندان می گویند