1945: انگلیس برای اطمینان از “Merry، Merry Christmas” از ویسکی درخواست می کند

لندن ، نوزدهم نوامبر – به گزارش “دیلی” انگلیس ها به اولین کریسمس خود در زمان صلح پس از هفت سال نزدیک می شوند “یک پیروزی ، نه یک ریاضت ، کریسمس” ، از جمله “کمی از آن ویسکی که به طور منظم به آمریکا می رود”. بیان.”

ستون “افکار عمومی” روزنامه گفت ، سر بن اسمیت ، وزیر غذا ، توانسته است مقدار کمی شکر ، شیرینی ، چربی و گوشت تهیه کند. “برای این ما واقعاً سپاسگزار هستیم ، اما آنها به خودی خود برای اطمینان از كریسمس مبارك و مبارك كه بریتانیایی های پیروز احساس می كنند لیاقت آن را دارند ، فاصله زیادی دارند.”

روزنامه ادامه داد: “یک بطری بندر واقعی یک غذای سنتی کریسمس است.” “یافتن آن آسان تر و پرداخت هزینه آن آسان تر است و اندکی از ویسکی که به طور منظم به آمریکا می رود ، برای خانه های انگلیس صرفه جویی کنید.”

در این مقاله ، علی رغم پیروزی شش ماه پیش در اروپا و سه ماه پیش پیروزی در جهان و صلح جهانی ، “مردم بریتانیا هیچ تشویقی برای تجملات و تجملات نیمه تجملاتی ندارند که بتوانند روحیه آنها را تقویت کنند.”

– The New York Herald Tribune ، نسخه اروپایی ، 20 نوامبر 1945.

پست های مربوطه  نیوزیلند ویروس کرونا را تمیز می کند. برای بار دوم