یونیت هیدرولیک – صنعت هیدرولیک

در حالت دستی به واسطه یک اهرم یا این که یک پدال، در وضعیت مکانیکی به واسطه یه مکانیزم مکانیکی و در موقعیت برقی توسط بوبین های الکتریکی اصلی ولتاژهای متعدد اساسی دقت به دسته شیر و برق آیتم نیاز این دستور مخزن یونیت هیدرولیک رخ می پذیرد. برق آیتم نیاز موتور یونیت هیدرولیک برحسب گنجایش و سایر عوامل، تک فاز و یا این که سه فاز می باشد در آسانسورهای ۳ نفره تا ۳ توقف از موتورهای تک فاز و ظرفیتهای بالاتر(موتورهای بالای ۴KW) از سه فاز استعمال میشود. جهت پرهیز از رطوبت به درون روغن در یونیت هیدرولیک می بایست از مخزن هایی به کارگیری کرد که قابلیت رطوبت گیر را دارا باشد. برای این که بتوان فرایند طراحی و تولید را اصلی بهترین کیفیت ممکن انجام داد، نیاز میباشد تا دیتاها به اندازه را در رابطه حیاتی اجزای تشکیلدهنده داشت. هنگامی که شما به جهت خرید کردن همین سیستم اقدام می نمایید، یونیت هیدرولیک ممکن است بعضا از تجهیزات و اجزای آن به عارضه ها متفاوتی بی کیفیت بوده یا این که حساس سیستم های دست دوم تعویض شده باشد.پس مطلقا به خاطر داشته باشید که از نمایندگی های معتبر فروش یونیت اقدام به خرید کردن این سیستم ها نمایید. بنابراین توصیهی ما این می باشد که به خواسته خرید کردن و استفاده از اشکال تجهیزات هیدرولیکی به دنبال شرکتهای معتبر و باتجربه باشید. به مجموعهای از مخازن هیدرولیکی، شیرآلات در اختیار گرفتن و الکتروموتورها، یک یونیت هیدرولیک یا پاورپک میگویند که تأثیر متعددی بر روی سیستم طراحی شده دارد. یک عدد از نکته ها اهمیت در یونیتهای هیدرولیکی، مدل طراحی آن است؛ این طراحی بایستی بر شالوده جور قطعات، حجم مخزن سیال و محدودیتهای ابعادی انجام شود. یک پمپ هیدرولیکی بر پایه نوع کارایی به دو دستهی پمپهای دینامیکی و پمپهای جابجایی مثبت تقسیمبندی میشود. روزنه تهویه مخزن؛ جهت با اشکال کاویتاسیون مواجه نشدن پمپ در زمانه کارایی باید مخزن به رخ صحت دارای اتمسفر اتصال داشته یونیت تست هیدرولیک باشد.