یوسف (پیامبر) – ویکی شیعه

سریال یوسف پیامبر (ع) را اساسی دوبله عربی نیز دیده اید؟ به جهت مثال، ما نصف سریال یوسف پیامبر را در سرمای زمستان کار کردیم و می بایست اساسی به عبارتی لباسهایی که در تابستان کار میکردیم در زمستان هم جلوی دوربین میرفتیم. از نظر من به تیتر یک بازیگر، می بایست زمان حضور در فیلمها و سریالهای تاریخی را مغتنم شمرد و از آن بهره برد. سومین می گفت : گیرم که خیر تمایل به جمال زیبایش داری و نه نیاز به منزلت و مالش، اما آیا نمی دانی که او زن انتقام جوی خطرناکی میباشد و وسایل انتقام جویی را تماما در اختیار دارد؟ زنان مصر این سخنان فریبنده را گفتند و فکر می کردند که کلیدی ان سخنان دل یوسف را تسخیر و هوای نفس او را تحریک نموده اند البته یوسف میان نوید و تهدید مضطرب است؛ میان وعده و وعید و امتناع سرگدان می باشد تا آنجا که ترسید وسوسه شیطان، جمال واقعیت را از نظرش پوشیده دارد. همسر عزیز گویا می خواست به آن ها بگوید شما که اساسی یک بار تماشا یوسف چنین عقل و هوش خود را از دست دادید و بی خبر دست ها را بریدید و محو جمال او شدید و به مدحش زبان گشودید، چگونه مرا ملامت می نمایید که صبح و شام حیاتی او می نشینم و بر می خیزم؟ از سوی دیگر، بازی در چنین آثاری سختیهای مختص خودش را هم دارد. برای اینکه نبرد پیش نیاید، او را در مصر در صندوقی از مرمر، در نیل دفن کردند. به جهت این که مبارزه پیش نیاید، او را در صندوقی از مرمر، در رود نیل دفن کردند. تولیدات چه در سینما و چه در تلویزیون ناچیز شده هست و در عوض، ملاحظات دوچندان زیاد. یکی از از سیاستهای اصلی آن رعایت احترام به صاحبان نظریه است. به همسر خویش گفت: «این تهمت و افترا از مکر یوسف اسدی فروش میلیاردی بیمه عمر زنانه شما است. رنج تاریکی شب را مهم تاریکی قعر چاه و تنهایی و وحشت بر خود هموار می کرد، تا دست تقدیر کلیدی او چه بازی کند؟ پدرش به او بیان می کند خواب خویش را به جهت برادرانت تعریف و تمجید نکن؛ چون آنان برای تو نقشه خطرناکی میکشند. رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس، افزود: دفاع هشت ساله ما همین پیام را داشت که هیچ توان جهانی نمیتواند مردمان ایران را به پشتوانه ولایت عالم به زانو درآورد. همینطور مراسم جشن امضایی را نیز از اثر ها اساتید خوا هیم داشت و مکتوب «یوسف 10» شامل 18 روایت برگزیده را رونمایی خواهد کرد. درصورتیکه از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد مهاجرت یوسف اسدی لطفا از ورقه ما بخواهید.