پروتز فک و چانه

یک زنخدان کوچکتر ممکن میباشد به ترازو کافی به نصفه پایینی رخ ندهد. گاهی جراحان پلاستیک پس از باز‌نگری آناتومی بدن بیمار، برای دستیابی به نتیجه بهتر، جراحی پروتز چانه را حیاتی بقیه جراحیهای زیبایی همچون جراحی بینی به رخ هم زمان انجام میدهند. تعبیه همین پروتزها ریلکس خیس می باشد و همچنین بدلیل جوش نخوردن این پروتز کلیدی استخوان چانه، فرد درصورتیکه احساس نارضایتی بعد از عمل داشته باشد می تواند سریعا نسبت به خروج پروتز از زنخدان ی خود مبادرت نماید. پرکردگیهای سطحی و عمقی برای درمان پوسیدگیهای ناچیز تا متوسط مطلوب هستند و میتوانند درصورتیکه آسیب آنقدر تبارک نباشد که نیاز به پروتز روکش باشد، به جهت ترمیم دندان شکسته یا این که ترکخورده استفاده شود. روکش یا این که پروتز جزئی دندان: وقتی دندان بشکند یا زخم ببیند، ولی ریشه آن هنوز بدون تغییر تحول ما‌نده باشد، یک روکش یا این که پروتز دندان جزئی به وسیله دندانپزشک سفارش می شود. درابتدا، وقتی پوسیدگی برداشته شد، دندانسازتان ، قالبی از دندان میگیرد. زمانی ساخته شدند، محکم به دندان چسبانده میشوند. به جهت اینکه ورم رخ و چانه زودتر از بین برود ، لازم هست زمان خواب صورتتان به سمت بالا باشد. پروتز چانه: در این طریق برای ارتقا اندازه و برجستگی چانه،(با برش از درون دهن در داخل لب تحت و یا این که از پوست تحت چانه( بسته به نظر جراح وبیمار، گوشه ای به جهت قرارگیری پروتز در جلوی استخوان حیطه زنخدان مهیا می کند. لمینیتها میتوانند به عمل گرفته شوند تا کلیدی نازکی لبخندتان را بهتر سازند. از آنجاییکه اینها میتوانند از مواد رنگ دندان ساخته شوند، پرکردنهای سطحی و عمقی از لحاظ زیبایی مطلوب هستند. پرکردگیهای سطحی و درونی میتوانند لعابی، از طلا یا این که مخلوط رزینی باشند. پروسه گذاشتن پرکردن های سطحی و عمقی غالبا به دو جلسه یا این که بیشتر نیاز دارد. چنانچه از عقب بودن و کوچک بودن چانه ناراضی می باشید همین طرز از بهترین طرز های همیشگی میباشد. در این جراحی، پروتزی که ابعاد و اندازه های آن دقیقا ارزیابی شده هست در جلوی استخوان فک تحتانی قرار دیتا شده و سبب ساز پر رنگ تر شدن و قادر تر شدن چانه پروتز تمام فک می گردد. پزشک معالج منظور کریمپور، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشکده تهران، ضمن اعلام این خبر گفت: «این مریض به علت وجود یک تومور بدخیم که نیمی از استخوان فک پایین خود را از دست دیتا بود، سال گذشته تحت جراحی Hemimandibulectomy قرار گرفت. درصورتیکه سلامت می باشید و لثههای سالم دارید و استخوان فک قابل قبولی که ایمپلنت را حمایت کند، دندانسازتان ممکن می باشد ایمپلنت را به تیتر یک گزینهی مناسب برای پروتز دندان از دست رفته توصیه دهد. اگر سوالات دیگری دربارهی لمینیتها دارید اهمیت مطب ما تماس بگیرید. مهم این وجود ، ممکن می باشد درهفت تا آبادی روز مهم کانسیلر، بتوانید کبودی را به راحتی بپوشانید.