ورق های فولادی و کاربرد انها/دانشنامه اهن و فولاد/اهن دیجی سایتی مطمئن

وی در خصوص مورد قضیه بنگاهداری بانک ها گفت: همین مساله نیز در ماده ۱۶ و ۱۷ ضابطه برطرف کردن موانع ساخت دیده شده هست و تاکید دارد که بانک ها نباید بنگاه داری نمایند و بنگاه های خودشان را بایستی به بخش خصوصی واگذار بکنند. با تقوا ده اساسی اشاره به ریشه بنگاهداری بانکها اظهار داشت: اکثر بنگاهداری مربوط به بانکهای مدنی و شبه دولتی است، این بنگاهها زمانی تولید شد که در واقع بنگاهداری برای بانکها ممنوع نبود، حدود ۳۰ یا این که ۴۰ سال قبل یک سری پروژهها در مرزوبوم بود که کسی به جهت آنها سرمایهگذاری انجام نمیداد، براین اساس دولت در آن روزگار به بانکها سفارش کرد که این پروژهها اجرا کنند، برای خزانه نیز در آن روزگار منعی وجود نداشت و بدین ترتیب همین عمل را انجام میدادند. اگر‌چه در پیشین نرخ ها تحت بود و به مرور این نرخ ها تصحیح شد و در سرانجام دیگر قابلیت اینکه مهم نرخ های خیلی ذیل تسهیلات اخذ کنند وجود ندارد. وی در جواب به این سوال که گفته می شود از ابتدای آذرماه بانکها هیچ وامی را پرداخت نمیکنند، نیز اظهار داشت: به هر حال ممکن هست برخی از بانک ها منابع لازم را نداشته باشند و دچار کسری منابع باشند؛ اما در عموم بانک ها همین مسئله درستی نمی کند. عملیات غوطه وری در محلول دی کرومات سدیم موجب خنک شدن قطعات می گردد که به این سبب به راحتی قابل انتقال بوده و سطح های نسبت به واکنش های بعدی غیرفعال گردیده و درخشان خواهد صفحه ورق آهن شد . به کلمه دیگر به هیچ وجه بانک حق ندارد که یک بنگاه تولیدی فعال را تعطیل کند. این که بتواند در خدمت مردمان باشد و تسهیلات را به مردم پرداخت کند، وظیفه اهمیت یک خزانه است. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: سعی ما براین هست که از سال آتی به گونهای کار کنیم تا مردمان در این راستا احساس متانت داشته باشند و حساس سهولت بیشتری بتوانند تسهیلات خرد را از نظام بانکی دریافت کنند. صالح روستا افزود: سفارش ما به بانکها این هست که به گونهای کار کنند بنگاه تولیدی تعطیل نشود. سندها سیاه رول شده: در نخست بایستی بگوییم که طول این دسته ورق، بسته به نیاز خریدار است. لذا این دستورالعمل در شورای پول و دارای ثبت خواهد شد و به بنگاههای تولیدی کمک خواهد کرد. نوعی ورق گالوانیزه می باشد که از نورد سرد ساخته شده و پوشش ان زینک یا این که بر روی به مقدار ۴۳.۴% و سیلیس به مقدار۱.۶% و الومینیوم به میزان ۵۵% است .این ورق در سایبان باغ و دیگهای بخار و نرده ها و درزگیر و سقف و لوله کشی و درب گاراژ گزینه استعمال قرار میگیرد .

پست های مربوطه  لیست وب سایت های جدید pbn