هیدروکسید سدیم چیست از کاربردها و خطرات آن چه می دانید؟

در اتانول و متانل ونیز حلالیت های قابل توجهی داراست امروزه در شیمی الی و در بیشتر آزمایشگاه ها و صنعت های تولیدکننده ی مواد و سنتز کننده ی مواد جدید به شدت به وجود هیدروکسید سدیم نیاز می باشد و این مورد منجر می شود نیاز به همین ماده ارتقا یابد که قاعدتا ارتقاء ایجاد هیدروکسید سدیمرا به ملازم دارد. هیدروکسید سدیم (NaOH) که به تیتر سود سوزآور یا این که آب قلیایی نیز شناخته می شود یک ماده شیمیایی فراوان کار کشته میباشد که در بخش اعظمی از حلال ها و پاک کننده های صنعتی مورد استعمال قرار می گیرد. سیم هیدروکسید اساسی اسم های دیگری هم می باشد. در صورتی که قصد خرید کردن هیدروکسید سدیم را دارید میتوانید دارای ادامه همین مقاله همراه ما باشید. که همین مسئله خویش باعث این مسئله میشود که خرید کردن سدیم هیدروکسید در انواع صنایع بشدت متداول و در حجم بالا باشد. اکسیدهای اسیدی مانند دی اکسید گوگرد (SO2) و دی اکسید کربن هم به طور کامل اهمیت همین ماده واکنش نشان می دهند. علاوه بر این، انحلال هیدروکسید سدیم فراوان متناقض میباشد و گرمای حاصل می تواند منجر سوختگی یا آتش سوزی شود، همچنین وقتی که اساسی اسید واکنش نشان می دهد گرما تولید می کند. حساس این حال، این سرطان ها به احتمال فراوان منجر نیستی بافت و تشکیل اسکار می شوند، بعضا گزارش ها نشان می دهد که سرطان مری می تواند سال ها پس از قرار گرفتن در معرض هیدروکسید سدیم که به میزان ای مقدار آن بالا بوده ساخت شود اما همین به این مضمون‌ نیست که هیدروکسید سدیم یک عامل سرطان است. گزارش شده هست که سرطان مری 15 تا 40 سال پس از تشکیل نقاط نازک ناشی از خوردگی توسط هیدروکسید سدیم وجود دارد. یک پمپ خلاء تماس بین پمپ و دو صافی کارگزاری شده تا به محض این‌که صافی مسدود شود، سبب ساز زنگ زدن شود. اثرات مضر هیدروکسید سدیم به دست اندرکاران متمایز بستگی دارد، از جمله غلظت هیدروکسید ، مدت زمانه قرار گرفتن در در معرض آن و اینکه آیا آن را لمس کردید، آن را نوشیدید یا استنشاق تهیه محلول سدیم هیدروکسید یک نرمال کردید. هیدروکسید سدیم به خوبی در آب، متانول و اتانول حل می شود.