های پرشر سوئیچ معمولا به صورت اتوماتیک ریست نمیشود

زمانیکه بخواهیم در صنعت، فشار مخازن را تهیه و تنظیم کنیم و یا این که از ارتقاء فشار در محفظه هایی که پایین فشار هستند پرهیز کنیم از پرشر سوئیچ (کنترلر فشار) به کار گیری میکنیم و به صورتی طراحی شده تا بتواند پروسه کارایی فشار در سیستم را مونیتور نماید و وقتی که فشار به مقدار ست شده (Set point) می رسد، Pressure switch طی یک پروسه، به رخ یک سوییچ الکتریکی فرمان را ارسال می پرشر سوئیچ دانفوس کند. یک سوئیچ فشار دیفرانسیل ممکن میباشد روی یک عنصر فیلتر نصب شود تا افت فشار ارتقاء یابد، این نشان دهنده نیاز به تمیز کردن فیلتر یا این که تعویض آن است. ممکن است پرشر سوئیچ ها طوری طراحی شده باشند که در رخ ارتقاء یا این که افت فشار جریان را جدا و یا این که وصل کنند. پرشر سوئیچ ها نوعی سوئیچ در دست گرفتن فشار هستند و در زمانی که فشار ورودی به مقدار گزینش شده برسد، کنتاکت الکتریکی را فعال کرده و کلیدی ارسال سیگنال الکتریکی سوئیچ را قطع میکنند. چنین سوئیچ هایی هنگامی اثر گذار واقع می شوند که اختلاف قابل اعتنا و بزرگ باشد، مثلاً برای تشخیص فیلتر مسدود شده (گرفته) در سیستم آبرسانی. برای تنظیم این کلید، ابتدا بایستی مقدار اختلاف فشار را میان 0.7 تا 4 توشه تنظیم کرد. المنت سنسینگ یا سنجش فشار سوئیچ فشار به مدل ای چیده شده می باشد که به اختلاف دو فشار جواب می دهد. سوئیچ را می اقتدار به نوع ای طراحی نمود که مهم بالا و پائین آمدن فشار، کنتاکت ایجاد نماید. به بیانی خوبتر پرشر سوئیچ پمپ آب وسیله ای است، که زمان پر‌نور و خاموش شدن پمپ آب را بر پایه میزان فشار همین وسیله تهیه و در دست گرفتن می کند. طریق فعالیت پرشر سوئیچ پمپ آب متعلق به فشار آب بوده و در واقع همین فشار سیستم هست که منجر فعال یا غیر فعال شدن همین دستگاه می شود. همین سوئیچ ها با بخار کار می نمایند پس یکی از دارای ترین خصوصیت های همین سوئیچ تحمل دما و رطوبت بالا می باشد. به جهت افرادی که هر مدل نگرانی در مورد دقیقا کجا و همینطور هدایت در گزینه چگونگی استفاده از پرشر سوئیچ عیوض ، شما شاید می توانید با ما در ورقه وب تماس بگیرید.

پست های مربوطه  ویروس کرونا ویروس آزمونهای پذیرش کالج را ایجاد می کند ، ایجاد هرج و مرج برای دانشجویان