نیسان بار تهران نیسان بار شهرستان نیسان بار غرب وانت نیسان بار آنلاین

بابری هوایی ، یک عدد دیگر از طرز های جابجایی و حمل وسایل به ویژه وسایل سنگین و در حجم بسیار زیاد می باشد . در حیث داشته باشید بسته وسایل جهت ارسال توشه شهرستان کمی متعدد تر از اثاث کشی در تهران هست زیرا مسافت و بازه وقتی ارسال توشه به شهرستان مضاعف بخش اعظم می باشد پس باید این نکته را در نظر بگیرید که همین دستور توسط متخصص اسباب کشی تحلیل و انجام شود.تمام خدمات باربری و اسباب کشی به وسیله اتوبار محدوده بلوار تعاون انجام می‌گردد ای دستور به شما کمک می کند که بتوانید اثاث کشی را فارغ از دردسر و سوای دغدغه انجام دهید. خدمات بسته بندی لوازم منزل، حمل و نقل و باربری ، جابجایی توشه و اثاث کشی ، مهیا ارائه ی خدمات به همشهریان عزیز. خاطره انگیز بودن یک اثاثیه کشی نیاز به تخصص و برنامه ریزی ظریف هست که باربری بلوار تعاون اصلی ساخت یک برنامه ریزی ظریف برای انجام صفر تا صد کار همین کار را برای شما انجام می دهد و آماده هست بهترین سرویس ها را در مرحله استان تهران و حیطه ، محله و محدوده بلوار تعاون را برای شما به وجود بیاورد .

خرید کارتن در جیحون تهران، خرید کردن کارتن بسته بندی جیحون تهران، فرو ، خرید کردن کارتن در شهرک آپادانا تهران، خرید کارتن بسته بندی شهرک آپاد ، خرید کردن کارتن در زونکن غرب تهران, خرید کارتن بسته بندی زونکن غرب ته ، حمل اسباب و اثاث منزل در بهروزی آباد تهران .اتوبار در خوشبختی آباد تهران، ، حمل اسباب منزل در منطقه حبیب اللهی تهران,اتوبار چلسی در حیطه ح ، حمل اسباب خانه در یوسف آباد تهران .اتوبار در یوسف آباد تهران، ب ، خرید کارتن در مجیدیه تهران، فروش کارتن در مجیدیه تهران، کارتن اس ، فروش کارتن در میرداماد تهران، خرید کارتن در میرداماد تهران، فروش ، بسته بندی خوب در ولنجک تهران, بسته بندی اسباب و اثاث منزل در ولنجک ته ، حمل لوازم خانه درارغوان تهران,اتوبار در ارغوان تهران ,باربری در ، فروش نایلون حبابدار ارزان در ستارخان تهران، فروش نایلون حبابدار ، حمل اسباب خانه در رودکی تهران.اتوبار در رودکی تهران، باربری در ، حمل اسباب خانه در سردار جنگل تهران.اتوبار در سردار جنگل تهران ، ، فروش نایلون حبابدار مناسب در نصرت تهران، فروش نایلون حبابدار برا ، فروش نایلون حبابدار مناسب در کاشانی تهران، فروش نایلون حبابدار ب ، فروش کارتن اسباب و اثاث کشی، کارتن محکم پنج لایه، کارتن بسته بندی در مط ، فروش کارتن در آزادی تهران، خرید کردن کارتن در تهران، فروش کارتن اثاث ، فروش کارتن در استادمعین تهران، خرید کردن کارتن در استادمعین تهران، فر ، فروش کارتن در امیراباد تهران، خرید کردن کارتن لوازم کشی در امیراباد، ، فروش کارتن در ستارخان تهران، خرید کردن کارتن در ستارخان تهران، فروش ک ، فروش کارتن در به روزی آباد تهران، خریدکارتن در سعادت آباد تهران، ف ، فروش کارتن در فاطمی تهران، فروش کارتن محکم برای حمل بار، فروش لو ، حمل اسباب و اثاث منزل دراکباتان تهران,اتوبار در اکباتان تهران ,باربری ، حمل اثاثیه خانه دربلوار بهشت تهران، اتوبار در جلال آل احمد تهرا ، حمل اسباب و اثاث منزل درپیامبر تهران,اتوبار در رسول تهران ,باربری در ، حمل لوازم خانه درتهرانسر تهران,اتوبار درتهرانسر تهران ,باربری د ، حمل اثاثیه منزل درجنت آباد تهران ,اتوبار در جنت آباد تهران ,بارب ، حمل لوازم خانه درزعفرانیه تهران، اتوبار در زعفرانیه تهران، بارب ، حمل اثاثیه منزل درسازمان برنامه تهران,اتوبار درسازمان برنامه تهر ، حمل اثاثیه خانه درسردار جنگل تهران,اتوبار در سردار جنگل تهران ,ب ، حمل لوازم خانه درمیدان صنعت تهران,اتوبار در عرصه صنعت تهران ,ب ، حمل اسباب خانه درنصرت تهران,اتوبار درنصرتتهران ,باربری درنصرت ت ، حمل اثاثیه منزل درکوهستان(سعادت آباد) تهران,اتوبار در کوهستان(سع ، حمل اثاثیه منزل صادقیه تهران,اتوبارصادقیه تهران ,باربری صادقیه ت ، حمل اثاثیه خانه غرب تهران,اتوبار غرب تهران ، حمل گاوصندوق در تهران، جابجایی گاوصندوق در تهران،حمل گاوصندوق در ، خرید کارتن بسته بندی نواب تهران، فروش اسباب بسته بندی در نواب ته ، خرید کردن کارتن در آتی ساز تهران، خرید کردن کارتن بسته بندی آینده ساز تهران، ، خرید کارتن در اندرزگو تهران، فروش کارتن در اندرزگو تهران، خرید کردن ک ، خرید کارتن در کشور‌ایران زمین تهران, خرید کردن کارتن بسته بندی کشور‌ایران زمین ، خرید کردن کارتن در اکباتان تهران، خرید کردن کارتن بسته بندی اکباتان تهران، ، خرید کردن کارتن در باقرخان تهران، خرید کردن کارتن بسته بندی باقرخان تهران، ، خرید کردن کارتن در بلوار دریا(شهرک غرب) تهران, خرید کارتن بسته بندی ب ، خرید کارتن در بلوار بهشت (غرب تهران) تهران, خرید کارتن بسته بند ، خرید کارتن در بلوار کشاورز تهران، فروش کارتن در بلوار کشاورز تهر ، خرید کردن کارتن در بیمه تهران, خرید کارتن بسته بندی بیمه تهران,فروش ل ، خرید کردن کارتن در پل رومی تهران، فروش کارتن در پل رومی تهران، خرید ک ، خرید کارتن در پیامبر تهران, خرید کردن کارتن بسته بندی نبی تهران,فر ، خرید کردن کارتن در تجریش (شمال تهران) تهران, خرید کارتن بسته بندی تجر ، خرید کردن کارتن در تهران، خرید کارتن بسته بندی تهران،فروش اثاثیه بسته ، خرید کارتن در جردن تهران، خرید کردن کارتن بسته بندی جردن تهران، فروش ، خرید کردن کارتن در جردن تهران، فروش کارتن در جردن تهران، فروش کارتن م ، خرید کارتن در جنت آباد تهران, خرید کردن کارتن بسته بندی جنت آباد تهرا ، بسته بندی عالی درپونک تهران، بسته بندی اسباب منزل در پونک تهران ، بسته بندی خوب درجردن تهران , بسته بندی اسباب منزل درجردن تهران ، بسته بندی خوب درستارخان تهران , بسته بندی لوازم منزل درستارخان ، بسته بندی خوب درطرشت تهران , بسته بندی اثاثیه منزل درطرشت تهران ، بسته بندی خوب درفرهنگ(سعادت آباد) تهران , بسته بندی اسباب و اثاث خانه ، بسته بندی عالی درمنظریه تهران , بسته بندی اسباب و اثاث منزل در منظریه ، بسته بندی خوب درمیدان صنعت تهران، بسته بندی اسباب خانه در میدا ، بسته بندی خوب دریوسف آباد تهران , بسته بندی لوازم منزل در یوسف ، بسته بندی خوب شهرک غرب تهران , بسته بندی اثاثیه خانه شهرک غرب ت ، تصاویر باربری در خیابان خرسند تهران,حمل اسباب و اثاث منزل در خیابان ش ، حمل اسباب و اثاث خانه آزادی تهران,اتوبار آزادی تهران ,باربری آزادی تهر ، حمل اثاثیه خانه بلوار تعاون تهران,اتوبار بلوار تعاون تهران ,بارب ، حمل اسباب و اثاث خانه دادمان تهران,اتوبار دادمان تهران ,باربری دادمان ، حمل اسباب منزل در الهیه.اتوبار در الهیه تهران ،باربری در الهیه ، حمل اسباب خانه در امیرآباد تهران,اتوبار در امیرآباد تهران ,بارب ، حمل اثاثیه خانه در بریانک تهران,اتوبار در بریانک تهران ,باربری د ، حمل اسباب و اثاث خانه در پاک نژاد تهران، اتوبار در پاک نژاد تهران، توشه ، حمل اسباب و اثاث خانه در جنت آباد تهران, اتوبار در جنت آباد تهران, توشه ، (اتوبار جنوب تهران) ، (اتوبار چلسی تهران) ، (اتوبار شمال تهران) ، (اتوبار غرب تهران) ، (اتوبار مرکز تهران) ، (نیسان توشه تهران) ، اتوبار الهیه تهران، باربری الهیه تهران، حمل توشه در الهیه تهران، ، اتوبار امانیه تهران، باربری امانیه تهران، حمل توشه در امانیه تهرا ، اتوبار بوستان وی تهران، باربری پارک وی تهران، حمل توشه در بوستان وی ت ، اتوبار در استادمعین تهران، باربری در استادمعین تهران، حمل لوازم ، اتوبار در فرشته تهران، باربری در فرشته تهران، حمل توشه در فرشته ت ، اتوبار غرب تهران، حمل اثاثیه خانه در کاشانی تهران، اتوبار در کاش ، بسته بندی اسباب و اثاث در شمال تهران، بسته بندی لوازم منزل در افریقا، ، بسته بندی اسباب و اثاث خانه در جمشیدیه، بسته بندی در جمشیدیه تهران، بس ، بسته بندی اثاثیه خانه در سردارجنگل تهران، بسته بندی خوب در سردا ، بسته بندی اثاثیه خانه در شمال، بسته بندی در شمال تهران، بسته بند ، بسته بندی لوازم منزل در فرمانیه، اسباب کشی در فرمانیه تهران، فر ، بسته بندی عالی در جمشیدیه تهران، بسته بندی اسباب منزل در جمشیدی ، بسته بندی خوب در دادمان تهران , بسته بندی اسباب منزل در دادمان ، بسته بندی عالی در داودیه تهران , بسته بندی اسباب منزل درداودیه ، بسته بندی خوب در سهروردی تهران، بسته بندی اثاثیه منزل در سهرورد ، بسته بندی عالی در شمال غرب تهران، بسته بندی لوازم خانه در شمال ، بسته بندی خوب در شهرک غرب تهران, بسته بندی اسباب خانه در شهرک ، بسته بندی خوب در شهرک غرب( بلوار ایوانک) تهران , بسته بندی اثاث ، بسته بندی خوب در مرزداران تهران , بسته بندی اسباب خانه درمرزدا ، بسته بندی خوب در مرزداران تهران، بسته بندی اسباب و اثاث خانه در مرزدا ، بسته بندی عالی در ولنجک تهران , بسته بندی اسباب و اثاث خانه درولنجک ته ، نیسان توشه آریا شهر تهران,نیسان بار تهران,وانت بار آریا شهر تهران ، نیسان بار انقلاب تهران,نیسان بار انقلاب تهران, نیسان بار مناسب ت ، نیسان بار بلوار فردوس تهران,نیسان توشه تهران,وانت توشه بلوار بهشت ، نیسان بار تهران,نیسان بار تهران,وانت توشه تهران ، نیسان بار تهران، نیسان بار در تهران، نیسان بار شمال تهران، ، نیسان بار در روشن بختی آباد، نیسان توشه تهران، وانت بار تهران، وانت ب ، نیسان بار ستارخان تهران,نیسان بار ستارخان تهران,وانت توشه ستارخان ، نیسان بار به روزی آباد تهران,نیسان بار روشن بختی آباد تهران,وانت بار س ، نیسان توشه شهرک دانشکده تهران,نیسان توشه شهرک دانش گاه تهران, نیسان ، نیسان بار نواب تهران,نیسان توشه نواب تهران,وانت بار نیسان بار نوا ، نیسان بار کاشانی تهران,نیسان توشه تهران,وانت توشه کاشانی تهران ، نیسان توشه کاشانی تهران,نیسان بار کاشانی تهران,وانت بار کاشانی ته ، نیسان بار کوهستان تهران,نیسان بار کوهستان تهران,وانت بار کوهستان ، نیسان در فرحزاد تهران,اسباب کشی درفرحزاد تهران , اثاث کشی در فرح ، مستخدم باربری در تهران, مستخدم باربری در حیطه 10 تهران, کارگر حمل ، خرید کردن کارتن در محدوده حوزه‌ 1 تهران، خرید کارتن بسته بندی محدوده ، خرید کارتن در محدوده منطقه 10 تهران، خرید کردن کارتن بسته بندی محدوده ، خرید کردن کارتن در محدوده حیطه 21 تهران، خرید کارتن بسته بندی محدوده ، خرید کردن کارتن در محدوده حوزه‌ 22تهران، خرید کارتن بسته بندی محدوده ، خرید کردن کارتن در مرزداران تهران, خرید کردن کارتن بسته بندی مرزداران تهرا ، خرید کارتن در حیطه 2 تهران , خرید کارتن بسته بندی حیطه 2 تهران ، خرید کردن کارتن در میدان المپیک تهران, خرید کردن کارتن بسته بندی عرصه الم ، خرید کارتن در عرصه کاج تهران، خرید کارتن بسته بندی عرصه کاج ته ، خرید کردن کارتن در میرداماد (شمال تهران) تهران, خرید کردن کارتن بسته بندی ، خرید کارتن در هاشمی تهران، خرید کردن کارتن بسته بندی هاشمی تهران، فرو ، خرید کارتن در یوسف آباد تهران، فروش کارتن اسبابکشی در یوسف آباد، ، خرید کردن کارتن در کردستان تهران، فروش کارتن در کردستان تهران، فروش ک ، خرید کارتن زونکن در جمهوری تهران, خرید کارتن بسته بندی زونکن جمه ، خرید کردن کارتن زونکن در دادمان تهران, خرید کردن کارتن بسته بندی زونکن بخشید ، خرید کارتن زونکن در ونک تهران, خرید کردن کارتن بسته بندی زونکن ونک ته ، خرید کردن کارتن زونکن درآزادی تهران, خرید کارتن بسته بندی زونکن آزادی ، خرید کردن کارتن زونکن درانقلاب تهران, خرید کردن کارتن بسته بندی زونکن انقل ، خرید کردن کارتن زونکن دربهشتی تهران, خرید کردن کارتن بسته بندی زونکن بهشتی ، خرید کردن کارتن زونکن درجمهوری تهران, خرید کردن کارتن بسته بندی زونکن جمهو ، خرید کردن کارتن زونکن درمیرداماد تهران, خرید کردن کارتن بسته بندی زونکن می ، خرید کارتن زونکن دریوسف آباد تهران, خرید کردن کارتن بسته بندی زونکن ی ، فروش سلفون در اندرزگو تهران، فروش چسب بسته بندی در اندرزگو تهران ، فروش سلفون در نیایش تهران, فروش چسب بسته بندی در نیایش تهران, فر ، فروش سلفون در ونک تهران, فروش چسب بسته بندی در ونک تهران, فروش ن ، فروش اسباب بسته بندی در مرزداران، خرید کردن کارتن در مرزداران، فروش ک ، حمل اسباب خانه در مستخدم تهران.اتوبار در مستخدم تهران، باربری در ، حمل لوازم منزل در کارون تهران,اتوبار در کارون تهران ,باربری در ، حمل لوازم خانه در کارون تهران.اتوبار در کارون تهران، باربری در ، حمل اسباب و اثاث منزل درآریا شهر تهران,اتوبار درآریا شهرتهران ,باربری ، حمل اسباب خانه در منطقه خوشحال تهران,اتوبار چلسی در منطقه شادما ، حمل اسباب و اثاث خانه در نصرت تهران.اتوبار در نصرت تهران، باربری در نص ، حمل اسباب خانه در نواب تهران.

پست های مربوطه  نیوزیلند به Christchurch Gunman حکم زندگی

نیسان بار تهران ارائه دهنده سرویس ها نیسان بار حصاربوعلی رستم آباد- فرمانیه اوین درکه زعفرانیه محمودیه ولنجک امام زاده قاسم (ع) دربند گلابدره جماران دزاشیب نیاوران اراج کاشانک شهرک دانش گاه شهرک نفت دارآباد باغ بهشت تجریش قیطریه چیذر حکمت ازگل سوهانک شهید محلاتی اتوبان امام علی اتوبان صدر اقدسیه الهیه – فرشته اندرزگو بلوار ارتش پارک وی تجریش جمشیدیه دیباجی سعدآباد صاحبقرانیه فرمانیه قیطریه محمودیه مقدس اردبیلی مینی سیتی نوبنیاد ولیعصر کاشانک کامرانیه بوعلی به روزی آباد رئیس کوهسار پونک شهید چوب تراش شهید خرم رودی صادقیه شمالی شهرک هما صادقیه شهرآرا کوی نصر پردیسان شهرک آزمایش تهران ویلا برق آلستوم تیموری طرشت همایونشهر توحید زنجان شادمهر ایوانک دریا شهرک قدس آسمانها درختی فرحزاد مخابرات پرواز آزادی اتوبان حکیم اتوبان روحانی فضل اله نوری اتوبان محمد علی جناح اتوبان نیایش اتوبان یادگار امام بهبودی جلال آل احمد خوش شمالی ستارخان ذوق زده شهرک ژاندارمری شهرک غرب گیشا مترو شریف مرزداران حوزه‌ ۳ آرارات ونک امانیه زرگنده درب دوم رستم آباد و اختیاریه داودیه سید خندان دروس قبا قلهک کاوسیه اختیاریه پاسداران جردن جلفا خواجه عبداله دولت ( کلاهدوز ) شیخ بهایی شیراز ظفر ملاصدرا عرصه کتابی میرداماد تهران-منطقه ۴ مهران کاظم آباد کوهک مجیدیه و شمس آباد پاسداران و ضرابخانه حسین آباد و مبارک آباد شیان و لویزان دانش و صنعت نارمک تهرانپارس غربی جوادیه خاک سپید تهرانپارس شرقی قاسم آباد و روستا نارمک اوقاف شمیران نو حکیمیه قنات کوثر کوهسار مجید آباد اتوبان بابایی اتوبان باقری اتوبان صیاد شیرازی بنی هاشم پلیس دلاوران رسالت سراج شمس آباد شهدا صیاد شیرازی علم وصنعت فرجام لویزان عرصه ملت هروی زمان تهران-منطقه ۵ شهران جنوبی شهران شمالی شهرزیبا اندیشه بهاران کن المهدی باغ فیض پونک جنوبی پونک شمالی حصارک شهرک نفت کوهسار مرادآباد پرواز سازمان برنامه جنوبی ارم سازمان آب اباذر بهشت مهران اکباتان بیمه آپادانا جنت آباد جنوبی جنت آباد شمالی جنت آباد مرکزی شاهین آیت الله کاشانی اشرفی اصفهانی کشور ایران زمین شمالی بلوار تعاون بلوار بهشت بولیوار پونک پیامبر جنت آباد سازمان برنامه ستاری سردار بیشه سولقان شهر خوشگل شهران شهرک اکباتان شهید مهدی باکری تهران-منطقه ۶ نجات اللهی ایرانشهر بوستان لاله کشاورز غربی نصرت ۱۶آذر سنایی بهجت آباد عباس آباد قزل قلعه سیندخت گلها شیراز جنوبی گاندی ساعی یوسف آباد جهاد جنت آرژانتین اتوبان عملکرد اسکندری امیر آباد بلوار کشاورز توانیر جمال زاده نگهدارنده زرتشت طالقانی فاطمی فلسطین میدان انقلاب اسلامی میدان ولیعصر وزراء مستخدم شمالی کردستان کریم خان تهران-منطقه ۸ تهرانپارس دردشت مدائن هفت حوض فدک زرکش نارمک مجیدیه کرمان لشگر شرقی لشگر غربی وحیدیه تسلیحات جشنواره سبلان تهران-منطقه ۱۰ بریانک سلیمانی تیموری شبیری جی هفت چنار سلسبیل جنوبی کارون جنوبی هاشمی زنجان جنوبی سلسبیل شمالی کارون شمالی آذربایجان آزادی امام خمینی جیحون حسام الدین خوش دامپزشکی رودکی سینا قصرالدشت صاحب اشتر نواب کارون کمیل مهم ارائه سرویس ها بسته بندی اثاثیه خانه در تهران، حمل اثاثیه، اثاث کشی و اسباب کشی در سرویس همشهریان عزیز می باشند.

پست های مربوطه  مرد مقتدر بلاروس برای جستجوی کمک از پوتین به روسیه سفر می کند الكساندر جی لوكاشنكو ، رهبر قدرتمند بلاروس ، روز دوشنبه به روسیه سفر كرد و از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین از روسیه كمك گرفت. در آغاز گفتگوها در شهر تفریحی سوچی دریای سیاه ، آقای لوكاشنكو شجاعت خود را در بلاروس رها كرد و در عوض به عنوان یك التماس دعا كرد ، روسیه را "برادر بزرگتر" كشور خود توصیف كرد و از آقای پوتین و "همه روسها" برای كمك به او تشكر كرد آقای لوکاشنکو در حالیکه آقای پوتین چهار ساعت مذاکره را آغاز کرد ، بلاروس را به عنوان "نزدیکترین متحد ما" توصیف کرد ، آقای لوکاشنکو سخنان رهبر روسیه را در یک مقاله نوشت دفترچه یادداشت بر روی زانوی خود متعادل است ، بیشتر شبیه یک مردمک خسته یا مقام ارشد مطیع است بیش از رئیس جمهور یک کشور مستقل. نمایش احترام وی نشان داد که چگونه ، با مواجهه با شدیدترین بحران حکومت 26 ساله خود در ملت اروپای شرقی ، اکنون وابسته است برای بقا بیشتر از روسیه نسبت به مردم خودش. آقای. پوتین با تبریک پیروزی چشمگیر آقای لوكاشنكو در انتخابات مناقشه برانگیز 9 اوت ، جلسه را برای اولین بار بین دو رهبر مستبد دولت های همسایه اسلاوی از زمان آغاز بحران در بلاروس آغاز كرد. وی همچنین 1.5 میلیارد دلار وام ارائه داد. اما رئیس جمهور روسیه برای حمایت از ایده تغییر قانون اساسی بلاروس برای باز کردن راه برای انتخابات جدید ، به سرعت از حرکات پشتیبانی پیش رفت. وی با بیان اینکه "ما دوست داریم بلاروسی ها این وضعیت را به تنهایی مرتب كنند" ، وی همچنین گفتگو را خواستار شد - چیزی كه آقای لوكاشنكو بارها با مخالفان خود رد كرده است ، که او آنها را به عنوان "موش" و "نیرنگ باز" مورد دستکاری غرب قرار داده است. آقای. لوكاشنكو كه به وضوح ناخوشایند بود ، با پایان صحبت های پوتین ، ابروی خود را با دستمال حل كرد. تصویر معترضین از زمان انتخابات مورد مناقشه در 9 آگوست در مینسک تظاهرات کرده اند ، و گاه جمعیت 100000 نفری را به خود جلب می کنند. اعتبار ... Tut.by ، از طریق خبرگزاری فرانسه - گتی ایماژ بلاروسی رهبر در هفته های اخیر همچنین احتمال تجدید نظر در قانون اساسی را مطرح کرده است. اما تعداد کمی معتقدند که انتخابات جدید به زودی یک احتمال جدی است ، به خصوص به این دلیل که او در ماه اوت اعلام کرد "تا زمانی که مرا نکشید ، دیگر انتخابات برگزار نمی شود." آقای. آندری کورتونوف ، مدیرکل شورای امور بین الملل روسیه ، گفت پوتین ، "هرگز به لوکاشنکو اعتماد نکرده و دوستش نداشته است" و خوشحال خواهد بود که او را آرام آرام ، اما تحت فشار خیابان نمی بیند. آقای کورتونوف که اجازه می دهد معترضین غالب شوند ، گفت "یک چالش جدی وجودی برای روسیه خواهد بود:" اگر همسایه بعدی ما بتواند بهتر عمل کند ، چگونه می توانیم سیستم خود را توجیه کنیم؟ " اما حمایت از آقای لوکاشنکو برای مدت نامحدود ، وی گفت ،" خطرات بزرگی نیز برای روسیه به همراه دارد "، زیرا این امر باعث می شود جمعیت همسایه این کشور به طور کلی طرفدار روسیه بیگانه شود. وی گفت ، آقای لوكاشنكو "به عنوان یك رهبر قانونی كه اگر نه از یك اکثریت ، بلكه از بخش زیادی از مردم ، از حمایت برخوردار باشد ، به پایان رسیده است." همانطور که وی افزود: "برای نوشتن او هنوز خیلی زود است." آقای. رقیب اصلی لوكاشنكو در انتخابات اوت ، سوتلانا تیخانوسكایا كه پس از اعتراض به نتیجه مجبور به فرار از بلاروس شد ، روز دوشنبه در بیانیه ای هشدار داد كه هر توافقی در سوچی حاصل شود "از نظر قانونی هیچ قانونی نخواهد داشت" زیرا آقای لوكاشنكو دیگر رهبر قانونی کشور. وی خطاب به رئیس جمهور پوتین افزود: "من بسیار متاسفم که تصمیم گرفتید با غاصب گفتگو کنید و نه با مردم بلاروس." آقای لوکاشنکو روز یکشنبه مشتاق نشان دادن این که هنوز در کشورش تسلط دارد قبل از مذاکرات در روسیه ، دستگاه امنیتی پراکنده و تاکنون وفادار خود را برای امتحان کردن برای جلوگیری از یک روز دیگر اعتراضات بزرگ دهها هزار نفر همچنان به خیابان ها سرازیر شدند و استعفا را سرزنش کردند. وزارت کشور روز دوشنبه گفت که 774 نفر در طی تجمعات سراسری روز یکشنبه بازداشت شدند ، بیش از 500 نفر از آنها در مینسک هستند. از زمان اوایل اعتراضات ، بیشترین بازداشت ها در یک روز بود که افسران پلیس ضد شورش سعی کردند بدون موفقیت ، مردم را با عصبانیت خشونت و دستگیری های گسترده از خیابان خارج کنند. درگیری افسران پلیس روز یکشنبه با معترضین در مینسک. اعتبار ... Tut.By/Via Reuters آقای. پوتین مدت هاست که آشکارا بی صبرانه با آقای لوکاشنکو ، رهبری که گفته می شود وی را بی نظم و غیرقابل اعتماد می داند و تلاش کرده است مسکو را برای حفظ حاکمیت بلاروس و همچنین قدرت های لجام گسیخته خود حفظ کند. اما ، پوتین در اواخر ماه گذشته ، با احتیاط از دیدن یکی دیگر از افراد سرنگون شده توسط اعتراضات ، اعلام کرد که "یک نیروی ذخیره" از افسران امنیتی روسیه را تشکیل داده است که آماده است در صورت "از کنترل خارج نشدن شرایط" در بلاروس مداخله کند. کرملین هنوز این نیرو را مستقر نکرده است ، اما روسیه در بلاروس به طور فزاینده ای فعال شده است ، و مشاورانی را برای کمک به آقای لوکاشنکو و روزنامه نگاران روسی برای پر کردن شغل در رسانه های دولتی فرستاده است. با استعفای کارمندان محلی که طرف اعتراضات را گرفته اند ، خالی است. روسیه ، آقای پوتین در ماه اوت گفت ، "مطمئناً نسبت به آنچه در آنجا اتفاق می افتد بی تفاوت نیست." آقای. پوتین روز دوشنبه به آقای لوكاشنكو روشن كرد كه انتظار پیشرفت در جهت تشكیل یك دولت به اصطلاح اتحادیه را دارد ، یك پروژه عمدتا مرده كه در اواخر دهه 1990 توافق شد اما آقای لوكاشنكو از ترس اینكه بتواند پایان دهد در برابر اجرای آن مقاومت كرده است. به کمتر از یک فرماندار منطقه ای تحت کنترل کرملین کاهش می یابد. آقای لوکاشنکو در اظهارات خود در آغاز گفتگوها با آقای پوتین در سوچی ، به میدان مورد علاقه او برای حمایت روسیه تبدیل شده است: بقای وی به عنوان رهبر تنها راه محافظت از بلاروس و همچنین روسیه در برابر ماشین سازی غرب است. وی ادعا كرد كه ناتو در مرزهای كشور خود مشغول جمع آوری نیرو است ، چیزی كه اتحاد نظامی به رهبری آمریكا به شدت آن را انكار كرده است. رئیس جمهور انتخابات جدید را پیشنهاد داد.

فراوان