نوع سوم الکترود جوشکاری اکسیدی میباشد

۳ – آلیاژ مس-کروم: همین مدل الکترود از الکترود از الکترودهای قبل دشوار تر است و می تواند در تحت فشار تا رتبه حرارت ۴۵۰ رتبه سانتی گراد مقاومت کند. این یک ویژگی دارای است که مقدار رسوب را به میزان قابل توجهی ارتقا می دهد و در سرانجام کار جوشکاری را آسان خیس می کند. ولی در صورتی که آرم چهارم ۴ بود همین الکترود را می قدرت دارای جریان DC , الکترود جوشکاری استیل AC نیز به کار برد. این گرید از الکترود استیل که امکان اتصال قطعات استیل در گرید های متفاوت را هم دارااست در اورجینال از دسته 24Cr13Ni به این معنی که کلیدی 24% کروم و 13% نیکل در ترکیبات شیمیایی تولید شده است. هنگامی دو فاز متعدد در کنار هم قرار گیرند، قابلیت برقراری پتانسیلی دربین آن ها وجود دارد. گونه مواد آیتم به کارگیری در روکش الکترود موجب میگردد تا فرایند جوشکاری دست خوش تغییراتی قرار بگیرد. همانطور که گفتیم وجود دی اکسید کننده ها می تواند تاثیرات مثبتی در فرایند جوشکاری داشته باشد. مهم پولاریته معکوس وجود دارد. این نوع جوشکاری نیاز به مهارت زیاد و یک جوشکار فن ای دارد. الکترود اکسیدي: اکسید آهن بمقدار مضاعف در پوشش آن می باشد و بعلت سرباره سنگین مقدار رخنه جوش کم بودهداراي سرباره سنگین شکافت کم گرده صاف و پخ می باشد همینطور از استحکام نسبت به سایر الکترودها برخورداراست. داراي دود فراوان پاشیدگی بسیار و همچنین مرحله جوش خشن می باشد. البته دی اکسید کننده همچنین می توانند سبب ساز به ایجاد تکه های ریز جدا شده یا این که به عبارتی Small Isolated Patches شود، که ممکن هست منجر پیدایش عیوب جوشی شوند. همینطور وجود همین دی اکسید کننده ها باعث می شود قبل از آغاز جوشکاری احتیاج کمتری به تمیز کاری داشته باشیم.

پست های مربوطه  کاخ سفید کاهش یکنواخت تخصیص آب از رودخانه کلرادو را پیشنهاد می کند