نقش پیستون در خودرو چیست و چگونه عمل می کند – مجله همراه مکانیک

فلز اینوار آلیاژ فولاد نیکل دار می باشد که از 36% نیکل ، 8/63% آهن ، 2/0 بهینه سازی سایت برای گوگل کربن تشکیل می شود.این آلیاژ در حرارت های مضاعف اهمیت انبساط دوچندان پاره ای میباشد و لذا از انبساط پیستون آلومینیومی خودداری می کند. پیستون از آلیاژ آلومینیوم ساخته می شود (آلیاژ آلومینیوم مخلوطی از آلومینیوم و فلز های دیگر است)،زیرا فلز سبکی است.وزن هر پیستون در حدود 450/0 کیلو گرم (1پوند)است.دامنه یا قسمت پایین پیستون را می تراشند تا نیز وزن آن کمتر یابد و هم جا برای وزنه های تعادل میل لنگ گشوده شود. بوش پیستون یکی از از مهمترین لوازم یدکی ماشین محسوب می‌شوند و از خرابی موتور خودروی موردنظر، به شدن پیشگیری می کند براین اساس عملکرد آن از کلیدی فوق العاده بالایی برخوردار است. واضح میباشد که در بلوک سیلندر یک اتومبیل ، به تعداد پیستون های آن بوش سیلندر تعبیه شده میباشد به این ترتیب هرچقدر تعداد پیستون های یک ماشین عمده شود ، حجم و اندازه بلوک سیلندر آن خودرو نیز ارتقا پیدا می پیستون دیزل کند. این ناحیه هست که اکثر توسعه و گسترش می یابد و به این ترتیب از قسمت پایین پیستون یک مخروط به درون ایجاد می شود تا فاصله بیشتری بین همین تاج و حلقه پیستون در اطراف سطح بالا ساخت شود. همین اختلاف قطر در میان نیم تا ۷دهم میلیمتر است. قطر پیستون های موتور ماشین بین 76 تا 122 میلی متر (3 تا 4 اینچ) تغییر و تحول می کند.همه پیستون ها باید نیز وزن باشند تا موتور مبتلا لرزش نشود. این فاصله به طور معمول در بین 0.025 تا 0.10 میلی متر ( 0.001 تا 0.004 اینچ ) است . همین فاصله غالبا دربین 025/0 تا 10/0 میلیمتر (001/0 تا 004/0 اینچ) است. اهمیت دقت به حرکت پیستون و بازخورد آن اصلی دیوارهی سیلندر قطعهای به اسم بوش در دربین سیلندر و پیستون قرار می‌گیرد که ضربات احتمالی پیستون را کنترل کرده و بهراحتی امکان ردوبدل داراست و احتمال تعمیر و ردوبدل پیستون را به دست‌کم میرساند. پیستون قطعهای استوانهای رخ است که عملکرد آن در موتور اتومبیل از حساس بالایی برخوردار است.