فروش پتاسیم نیترات در هرمقدار

ماده ای می باشد به رخ پودر کريستالی نرم و اعصاب که سريعا در آب حل می شود و هيچ مدل باقيمانده ای از خویش بجای نمی گذارد. به طور منظم از این دارو به کارگیری کنید تا بیشترین سرانجام را از آن ببرید. پتاسیم نیترات یک کود به طور کامل محلول در آب هست که می توان از آن در هر سطح از رویش گیاه به کار گیری نمود. ازت و پتاسیم موجود در این کود به فرم نیترات هستند. کود پتاسیم نیترات، یک کود محلول در آب هست که حساس حدودا 13 درصد نیترات و 46 % اکسید پتاسیم است، که ازت موجود در آن باعث بهبود رویش رویشی و افزایش جذب اشکال عنصرها شامل فسفات، پتاسیم، کلسیم و منیزیم میشود. پتاسیم نیترات یک کود کاملا محلول در آب است که به رخ مصرف خاکی و محلول پاشی قابل پتاسیم نیترات برای دودزا به کار گیری میباشد. در ادامهی شما را اساسی تمجید و همیت همین کود آشنا میکنیم و چندین گزینه از مورد ها مصرف کود پتاسیم نیترات را کلیدی شما مرور خوا هیم کرد. این کود حاوی 44% پتاسیم و ۱۲،% پتاسیم نیترات از چیست نیترات می باشد. کود پتاسیم نیترات از خانوادهی پتاش است؛ پتاش، مخلوطی از مواد معدنی اساسی پتاسیم میباشد که به شکل محلول در آب وجود دارد. به طوری که این کود به جهت تقویت همگی محصولات زراعی و باغی مورد مناسبی محسوب می شود. شما دوستان عزیز می توانید برای دریافت به روز ترین تحلیل و خرید پتاسیم نیترات و دیگر محصولات حیاتی کارشناسان ما در تماس باشید. همین کود را میتوان در هر تراز از پرورش گیاه خصوصا برای باغات پسته، طبیعت میوه ، محصولات صیفی و سبزی، سیب زمینی، نیشکر و کشت های گلخانه ای استعمال نمود. از طرفی وجود پتاسیم در این کود سبب ساز بهبود صورت و رنگ میوه، مقدار قند میوه و کیفیت فرآورده میشود.