علائم سرطان تیروئید

سلول های تیروئید صرفا سلول های بدن هستنند که توان جذب ید را دارند. دو عصب مهم که تار های صوتی را تغذیه می نمایند هم پشت این غده قرار دارند. همین غده از دو بخش تشکیل شده است. علاوه بر آن اگر اساسی به کار گیری از نمونهبرداری پیشین نتیجهای حاصل نشود، ممکن میباشد آن سمت از غده تیروئید که جمع مشکوک به سرطان در آن وجود داراست در موقعیت بیهوشی عمومی به طور کامل برداشته شود (تیروئیدکتومی). به طور کلی شیوه آیتم قبول آن میباشد که کل تیروئید برداشته شود. سلولهای غولآسای یک‌سری هستهای به طور شایع دیده می‌گردد و درصورتیکه گوناگون باشد همپا اهمیت میزان بزرگتر تومور و احتمال عمده گسترش خارج تیروئیدی است. درمان سرطان متاستاتیک (سرطانی که توسعه می یابد) می تواند چالش برانگیزتر باشد. تومور میتواند به هر اندازهای باشد و در خارج از تیروئید در درحال حاضر پرورش باشد و به گرههای لنفاوی در گردن توسعه یابد اما بافتهای مجاور را در بر نگیرد. تا سال ۲۰۱۰، نوشتههای او در بیش از ۲۰۰ روزنامه در درون و بیرون از ایالات متحده نقل میشد. جنسیت: زنان دو تا سه برابر عمده از مردان به این بیماری دچار می شوند. همین مدل بیوپسی ممکن هست در مطب یا کلینیک دکتر معالج انجام شود. همینطور از مصرف نسبتاً اندک و فراوان دوچندان ید ، مصرف غذاهای نشاسته ای و شیرین حاوی شاخص گلیسمیک و غذاهایی که ممکن میباشد سبب ساز چاقی مثل گوشت قرمز و فرآوری شده به تیتر بخشی از برنامه رژیم / برنامه غذایی شود ، جلوگیری کنید ، چون خطر ابتلا به سرطان تیروئید را ارتقا می دهد. هر آن چيزى كه احتمال ابتلا به يك بيمارى را افزايش دهد، ريسك فاكتور محسوب مى گردد. تراز هورمون “TSH” به طور معمول در سرطان تيروئيد، عادى مى باشد. متخصصین هورمون شناسی و غدد درونریز مرتب در اکنون رسیدگی به اینگونه مسائل هستند. ترجیحاً پس از قطع سازی سرم، آن را در فریزر قرار دهید. 4. در پیاله دو ساعت سرم را از سلول انقطاع نموده و در ویال های پلاستیکی دربدار ریخته و در یخچال قرار دهید. 1. نمونه سرم در دمای اتاق به مدت 8 ساعت استوار است. تیروئید غده ی کوچکی هست که در نصیب جلویی گردن قرار دارد. طی عمل تقریبا کل غده تیروئید برداشته میشود. بعضا از تومورهای سرطانی کوچک که در غده تیروئید وجود دارد را صرفا دارای عمل جراحی می توان درمان کرد. تحریک سطح Tg اهمیت تیروژن در بیمارانی حساس تومور هایی فاقد گیرنده TSH یا این که تومورهای ناتوان از ایجاد Tg، قلیل است. در اغلب موردها این سرطان بطور کامل درمان پذیر است و از بین می رود. 3. همین آزمون نباید خیلی زود پس از انجام بیوپسی سوزنی، جراحی تیروئید یا معالجه مهم ید رادیواکتیو انجام شود. بهترین و ریلکس ترین شرایط به رخ نصفه نشسته به ملازم بالا نگه داشتن سر و حمایت از آن حیاتی گذاشتن چند بالش است. تفسیر: تیروگلوبوبین (Tg) یک فرآورده ترشحی اپیتلیوم فولیکولی تیروئید می باشد که صورت ذخیرهای هورمون­های تیروئیدی یعنی T3 و T4 میباشد. ماموگرافی میتواند به جهت کشف یک سرطان کوچک در مرحله قابلدرمان به کارگیری شود. از Tg در ردیابی تیروتوکسیکوز ناشی از مصرف دارو (Thyrotoxicosis Factitia) نیز استعمال می‌گردد که در این موقعیت مقادیر به دست آمده پایین خواهند بود. مواد و روشها: در این مطالعه کوهورت پیشین نگر مقطعی، اطلاعات 631 نفر از بیماران مبتال به سرطان تیروئید با پاتولوژی پاپیلری فولیکولار و مراجعه کننده به بیمارستانهای قائم، امام رضا (ع) و سینا در استان خراسان رضوی تحلیل شدند و اثر عامل ها بالینی و جمعیت شناختی بر بقای بیماران اهمیت به کارگیری از گونه های پارامتری و نصفه پارامتری حیاتی دو پیشامد مرگ و عود در این داده ها تحلیل شد. آزمایشات پاتولوژی بعدی نشان اعطا کرد که من به یک جراحی تام حذف غده نیاز دارم. اکثریت پزشکان توصیه می نمایند که تمامی اشخاص دستکم 5 سال یکبار آزمایشات مربوط به کارایی غده تیروئید را انجام دهند تا در شکل پیدایش نماد ای از ایراد تیروئید، پروسه درمان شروع شود. سرطان تیروئید ممکن میباشد تا حدود 30 درصد بیماران، حتی چندین ده سال پس از تشخیص ضد سرطان تیروئید نخستین عود نماید. در 35 – 15 % بیماران مبتلا به کانسر تیروئید اتوآنتی بادیهای اندوژن وجود دارااست که در آزمایش تداخل ایجاد می نماید. مثال هایی از قرار گرفتن در معرض تابش بالا شامل تشعشع رادیویی به سر و گردن و از دست رفتن منابع از قبیل حوادث نیروگاه هسته ای یا این که آزمایش سلاح ها است. در صورتی که غده تیروئید در معرض اشعه قرار بگیرد (مخصوصا در بازه کودکی)، احتمال ابتلا به بیماری سرطان ارتقا می یابد. عوامل ژنتیکی و وارثتی نیز احتمال ابتلا به این بیماری را افزایش می دهد. آسپیراسیون سوزنی تیروئید (FNAC): در این تکنیک به یاری یک سوزن نمونه ای از غده تیروئید تنظیم می شود و نمونه بدست آمده جهت بررسی سلولی به آزمایشگاه پیامبر می شود. با یاری پت اسکن پزشک یک تصویر سه بعدی رنگی که اهمیت میزان پاره ای ماده رادیواکتیو گرفته شده می باشد از غده تیروئید خواهد داشت که نشان دهنده وجود توده، وسعت و چگونگی آن است.