ضد کف سیلیکونی – آنتی فوم سیلیکونی – تولید 1400 – پتروشیمی دانشمند

همین مدل آنتی فوم به ادله فراریت بالا و شتاب پخش مناسب ، سبب بازدهی اکثر میشود. 8. این مدل ضدکف ها به طور کلی مبتنی بر روغنهای معدنی6، پارافینیک7، نفتنینک8، روغنها و چربیهای طبیعی9،اسیدهای چرب10، استراسیدهای چرب11، امولسیفایرها12، پخش کننده ها13، خیس کننده ها14، تغلیظ کننده ها15،نگهدارنده ها16، دست اندرکاران پیوستگی17، پایدارکننده ها18 و غیره می باشند. در سال ۱۹۵۰ میلادی اول بار آزمایشاتی بر بر روی سیلیکون برای از دربین بردن کف انجام گرفت که فرمولاسیون آن بر پایه ماده ای به اسم پلی دی متیل سیلو کسان بود که به طور ناچیز و پراکنده در روغن سبک و همچنین آب وجود داشتند . امروزه روغن های معدنی آلیفاتیک در فرمولاسیون های ضد کف استعمال می شوند. برای از میان رفتن ماکروفوم بر روی سطح، دوری از تبارک شدن انسداد هوا و فروپاشی سرعت بالا فوم در فرمولاسیون های آب، آنتی فوم ترجیح داده می شود. این فعالیت باعث از در میان رفتن تراز کف و ترکیدن حبابهای هوا می شود. تزریق ضد کف از روش نازل و سیستم پمپ هوادهی امکانپذیر است که از همین روش حباب های هوا از دربین رفتند و سطح مایع عاری از کف می شود. همین مواد تمایل دارند که به سمت سطح دربین آب و هوا حرکت کنند و کف را از در میان ببرند که همین به طور معمول همین عمل سبب ترکیدن حبابهای هوا و از بین رفتن تراز کف می شود. در هنگام به وجود وارد شدن بحران نفت در سال ۱۹۷۳ این ضد کف ها اساسی قیمتی مضاعف متعددی فروخته می شدند و مردم ناچار گردیدن محتویات روغن را پایین بیاورند که در همین هنگام تنها می شد که آب بیشتر نمایند . 4. اما مقدار مصرف اهمیت درصد مصرف آن نیز باید در دستکم و یا این که در محدوده مجازباشد. ایجاد کف یکی از عواملی می باشد که بازدهی ساخت در صنایع گوناگون را به شدت کمتر میدهد. CF-730 را می توان به شکل جریان قطره ای یا این که ممتد در محل های مذکور بر بر روی خلال یا شربت ریخت و یا آن را بر روی کف ساخت شده ، اسپری نمود. در واقع روغن آنها می تواند بر شالوده روغن های معدنی، روغن های گیاهی و روغن سپید (نفتی) و سیلیکون روغنی باشد. غالبا به هر ماده ای که اثر بی ثبات نمودن بر بر روی کف ساخت کند ضد کف نامیده میگویند . در فرایندهای شیمیایی، کف ها، سبب ایجاد .مشکلاتی بر روی مرحله پوشاننده می شوند و مانع از همین می شوند که از تمامی ظرفیت کاسه حامل ماده، استفاده شود آنتی فوم ها در مایع کف، غیر قابل حل هست و از ویژگیهای دارای آن، این هست که به سادگی و به شتاب روی سطح کف، گسترش می یابد. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات بخش اعظم در مورد سرامیک کف ضد خش لطفا به بازدید از وب سایت ما.