صعود تیم ملی؛ سقوط رئیس!- اخبار فوتبال ایران – اخبار ورزشی تسنیم

فوتبال نه تنها در بازار سرمایه نفوذ کرده بلکه در خانه و زندگی و در لهجه و فهم مردمان وارد شده و مهم آن درآمیخته می باشد تا جایی که می اقتدار گفت در جهان ما از دربین شئون تجدد کاهش چیزی به ترازو فوتبال در سراسر جهان فراگیر شده و به پستوی زندگی مردم روش یافته است. همین بی تعادلی در جهان گسترش نیافته و در اکنون توسعه که تجدد را اقتباس کرده میباشد و میکند، یک دستور قهری و طبیعی اخبار فوتبال طرفداری است. هیچکس علم یا این که سیاست و ادبیات جدید را عین تجدد نمیداند و درصورتیکه اینها را متجدد بخوانند، می پندارند که تجدد بر آن ها عارض شده هست خیر اینکه در جوهر خویش متجدد باشند. یزدانی در سال 1400 توانست در 39 دیدار استقلال در رقابتهای مختلف به میدان برود که حاصل آن 24 کلینشیت بود. آخرین روزهای علیرضا جهانبخش در انتها سه فصل حضورش در برایتون، در سهماهه ابتدایی سال 1400 اتفاق زمین‌خورد که طی همین مدت او سه توشه بهطور تمام نیمکتنشین بود، پنج توشه بهعنوان یار جانشین به میدان رفت و در چهار مسابقه از جمله دیدار اهمیت منچستر سیتی و آرسنال در ترکیب قرار گرفت؛ هرچند در همین مدت به مرور روزگار به ترکیب رسیده بود، البته در غایت دوباره به هلند رجوع و راهی فاینورد شد تا دوباره آمار گلزنی و پاس گل خوب سالیان حضورش در این میهن را تکرار کند. البته این به‌این معنی وجود ندارد که فوتبال دقیقا در این روز رخ گرفته و پیش از آن، موجودیت رسمی نداشته است.فوتبال از قرن ۱۴ تا ۱۹ میلادی (قبل از این‌که بهطور قانونی نامش مطرح شود) دربین مردم انگلستان جایگاهی یگانه داشته است؛ بهطوری که قدیمیترین اشارات تاریخی به ورزش فوتبال، در سال ۱۳۱۴ میلادی انجام شده است و این نشان می‌دهد که فوتبال مهم قدمتتر از چیزی است که فکرش را میکنیم! در صورتی که همین را می دانستیم زمانی می دیدیم در فلان مرزوبوم بسط نیافته یا این که در حال توسعه میان دانش گاه و سیاست و اقتصاد و صنعت هیچ تناسبی وجود ندارد، به فکر فرو می رفتیم که بدانیم این بی تعادلی و عدم تناسب از کجاست و درصورتیکه دوام یابد چه عوارض و ایراداتی از آن ناشی می شود اما می بینیم و می دانیم که تا کنون نپرسیده ایم و این بدان معنی است که ما هنوز به تاریخ و تعادل آن چنانکه بایستی نیندیشیده ایم و بی تعادلی هنوز به شکل مورد قضیه در نیامده است.