سطح بالای پیستون زیر ، گنبدی شکل می باشد

1- کمتر سطح تماس میان پیستون و جداره سیلندر تا دستکم ممکن : ارتقاء مرحله تماس به معنای افزایش اصطکاک بوده و زخم های جدی را به دنبال خواهد داشت ؛ شایان ذکر هست که حلقه ها ممکن است سپس از مدتی ساییده شده و این امر نیز می تواند سبب ساز به افزایش اصطکاک گردد . شایان ذکر هست که در شرایطی‌که ، پیستون و سیلندر نسبت به هم خلاصی نداشته باشند و یا این که به عبارتی دیگر ، اصطکاک در بین سیلندر و پیستون بیش از حد باشد ؛ عملا حرکت رفت و برگشتی به دشواری انجام شده و باعث به زخم های جدی به سیلندر و پیستون خواهد شد . گیر کردن کل عیار پیستون در داخل سیلندر بخش اعظم به همین علت واقعه می افتد که شتاب انبساط پیستون سرعت بالا خیس از انبساط سیلندر هست و همین دستور سبب ساز می شود که لقی در میان پیستون و سیلندر کاهش پیدا کند . به جهت از بین بردن این مشکل یعنی ایجاد ترکیب سوخت و هوای فشرده و خودداری از گیرکردن پیستون باطن سیلندر ، قطر پیستون را تا آنجا که به بدنه سیلندر گیر نکند تبارک درست می نمایند و به جهت ایجاد مخلوط فشرده سوخت و هوا از رینگ های ظرافت در دیواره پیستون به کار گیری می کنند. در حرکت انبساط تا 18000 نیوتون ( 4000 پوند ) نیرو به طور ناگهانی به کف پیستون وارد می شود . این نقص‌ می تواند به دلیل نشت مایع خنک کننده ازواشر سر سیلندر باشد که سبب وارد شدن آن به داخل محفظه احتراق شده و این دستور منجر شکنندگی آلومینیم و در نهایت سوراخ برداشتن آن می شود . روشن می باشد که به تعداد سیلندر ها ، پیستون باید در باطن سیلندر نصب گردد به عنوان نمونه موتور 8 سیلندر مهم 8 پیستون نیز میباشد . قطر پیستون در ناحیه سر از همگی جا کمتر می باشد . نصیب سر پیستون که محل قرار گرفتن حلقه های آن هست تماما دایره ای شکل میباشد و در معرض حرارت بیشتری قرار دارد. پیستون اصلی سر محدب: سطح تاج آنها شکلی گنبدی دارد. رینگ ذکر شده به وسیله حلقه روغن بر روی تراز داخلی سیلندر قرار داده شده است. حلقه پیستون می­بایست اتصال شعاعی قابل پیش بینی و موثری در بین جداره سیلندر و مرحله جانبی حلقه برقرار کنند تا عایق بندی به طریق قابل قبولی انجام گیرد. 5- گژنبین : گژنبین یا انگشتی ، میله ای تو خالی بوده و رابط دربین شاتون و پیستون میباشد . پیستون قطعه ای نسبتاً استوانهای صورت است ؛ تقریبا از آن روی که سازندگان همین قطعه ، به میزان بسیار ناچیز به آن شکل بیضوی می دهند چرا که به دمای پیستون به زمان حرکت ماشین به شدت بالا می رود و حتی ممکن است به دماهایی چون 2200 سکو سانتی گراد هم رسد و همین امر سبب انبساط پیستون می گردد و در این شرایط است که پیستون رخ استوانه ای به خویش می گیرد . هنگامی حساس شتاب زیاد رانندگی می کنید همین اتفاق در هر سیلندر 30 تا 40 بار در ثانیه شکل می دهد . 2- درز بندی گوشه و کنار احتراق و خودداری از نشت گاز از اطراف پیستون : نشت گاز از اطراف پیستون می تواند در فعالیت موتور خلل تولید نماید که حلقه ها وظیفه آب بندی و خودداری از این گزینه را بر عهده دارا‌هستند . پیستون و جور پیستون شامل قسمت های میباشند که حیاتی اتصال به میل لنگ اجازه می دهند که انرژی حرارتی به انرژی مکانیکی تبدیل شود.دستگاه پیستون و دسته پیستون هر کدام کارهای مهمی را انجام می دهد که در همین نصیب کاملا تشریح می گردد. در همین موقعیت تاج پیستون به طور کامل قهوه ای شده است و الگوی ایده آلی از سوختگی حاصل از کربن می باشد . در انتهای میل لنگ نیز یک یاتاقان اهمیت وجود دارد. همین قطعه استوانه ای حرکت های رفت و برگشتی رو به بالا و ذیل داراست که در هنگام بالا رفتن منجر به متراکم شدن سوخت می گردد و پس از احتراق و انفجار ، به سمت ذیل حرکت می نماید . شیار عمودی ضمن ساخت شرایط ارتجاعی در بدنه پیستون در موقع انبساط قسمت راهنمای پیستون را محافظت می کند.شیار در در مقابل انبساط زیاد عکس العمل نشان داده،بر بدنه پیستون،در چکیده که محور های گژن پین قرار دارد، توشه زیادی وارد نمی شود.بیشترین نیرو به دامنه فعال پیستون که در سطح ها عمود بر تکیه گاه گژن پین هست وارد می شود. وقتی که سوخت و ساز موتور و شمع به شکل صحیح انجام شود، لکه قهوهای برروی پیستون تشکیل می‌گردد که در موتورهای دیزلی به رنگ شکلاتی است، این رنگ نشاندهنده همین میباشد که مخلوط سوخت و اکسیژن به رخ صحیح و درست در محیط احتراق وارد میگردد و همین رنگ براثر حرارت پدید میآید. این تیم تاکنون توانسته می باشد 12 شرکت بزرگ در حوزه ایجاد قطعات و تجهیزات خودرویی تأسیس کند. چنانچه شما هر مدل سوالی در رابطه اهمیت کجا و شیوه استعمال از قیمت پیستون ماشین تبریز دارید، می توانید اصلی ما در برگه وب تماس بگیرید.

پست های مربوطه  کرم ضد آفتاب و شایع ترین عوارض احتمالی آن که نمی دانید