روش های مهاجرت به کانادا

شیوه دوم روش جاب آفر می باشد، که حتما بایستی توصیه عمل از کانادا دریافت شود. در صورتی که فردی در کشور محل تولد و مبدا خویش تحت خطر جدی، اذیت و آزار و نقض حقوق بشر قرار گرفته باشد، همین قابلیت را دارااست تا از مورد پناهندگی به عنوان یکی از حالت استثنایی هجرت به Canada به کار گیری کند. ضمن اینکه به جهت هجرت به همین مرز و بوم حتما سند زبان ارائه دهید. این سیستم بر اساس تواناییها و مهارتهای متقاضیان هجرت به کانادا راهاندازی شد. هزینه تقاضای صدور و ویزای تحصیلی به جهت هر نفر 150 دلار کانادا، هزینه جواز تحصیلی 150 دلار و هزینه تبدیل شرایط به دانش جو 200 دلار است. به جهت ورود به سیستم انتخابی، یک امتیاز دستکم درنظر گرفته شده که در سال گذشته این امتیاز در هر عصر گوناگون بود و همین دست‌کم امتیاز، قلیل یا این که میشد. یک سری سال قبل یعنی در سال 2015، سیستم ورود پرسرعت یا اکسپرس اینتری (Express Entry) جهت مسافرت به کانادا معرفی شد. در رخ به سرانجام وصال پرونده متقاضیانی که در برنامههای قبل از ورود پرسرعت کانادا اقدام نمودند، پیشبینی می گردد امسال دولت کانادا، تعداد بیشتری را در هر نوبت قرعهکشی اقامت کانادا، قبول نماید. مطابق برنامه سطوح هجرت 2021-2023 کانادا قصد داراست از سال 2021 هر سال از 401،000 مهاجر جدید استقبال کند که قبل از همگی گیری ویروس کرونا، این هدف سالانه 341،000 نفر انتخاب شده بود. به گفته وزیر سفر کانادا کماکان در مسیر استقبال از 401،000 اقامت دائم جدید در سال 2021 میباشد به طوریکه در ماه جولای از حدود 39،500 مهاجر نو و حتی بیشتر از 35،700 مهاجر در ماه ژوئن استقبال شد. هنگامی که کلام از اقامت دایم کانادا می شود، بایستی از همین موضوع مطلع باشید که اهمیت صادر شدن مجوز اقامت دایم کانادا، شما کلیدی وضعیت و امتیازهای مشابه شهروندی در سرزمین Canada هستید و تا زمانی که در یک مقطع 5 ساله، به جهت حداقل 2 سال در جمع در همین مرزوبوم اقامت داشته باشید، موقعیت اقامت دائم pr کانادا برای شما نامحدود و دائمی خواهد بود. شواهدی نشان میدهد که ایرانیان زیادی به فکر اخذ اقامت در سایر کشورها هستند. حدود 1.5 میلیون ایرانی در صف مهاجرت به کانادا و استرالیا قرار دارند. از این گذشته، تعداد متقاضیان اهل ایران مسافرت به کانادا و استرالیا در مقایسه حیاتی آمارهای همین کشورها هم خیره کننده به نظر میرسد. در واقع شما امکان خرید کردن ملک در میهن کانادا را به تیتر یک شهروند خارجی دارید، اما داشتن ملک در این سرزمین به منزله اخذ کارت اقامت PR نمی باشد و صرفا ممکن می باشد در فرمان اخذ ویزای توریستی کمی به شما یاری کند. البته همین مقدار هجرت در سال 2017 کمتر محسوسی داشته ولی از سال 2018 مجدداً فرایند رو به رشدی داشته به طوری که در سال 2019 بیش از 6هزار مهاجر ایرانی اقامت کانادا را اخذ کرده اند. اگر شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد مهاجرت به کانادا اهمیت شیوه اکسپرس اینتری بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.