راهنمای تشخیص معایب پیستون

به جهت بیرون کردن پیستون از سیلندر، پیچ های شاتون را باز نمایید و بعد از آن از قطع کردن کپه متحرک شاتون، سر پیچ های شاتون را به جهت حفاظت از ضربه دیدن، اهمیت شیلنگ بپوشانید. سفارش می شود برای دوام پیستون و هم تحمل فشار و دمای بالای موتور خودرو، از روغن موتور استاندارد و سفارش شده خودروساز به کار گیری کنید. هنگام بده بستان و خرید کردن همین قطعه، به سایز و نمره تعمیراتی موتور خودرو توجه کنید. از نکات اساسی این قطعه عدم خوردگی زودرس در دمای بالای گوشه و کنار احتراق است. از نکات اهمیت در گزینه همین قطعه، عدم خوردگی زودرس و عدم سوختگی آن در مجاورت دمای بالای محیط احتراق است. عدم سوختگی در پیستون به علت بالای دمای گوشه و کنار زیاد مهم است. پیستون از کالا آلومینیوم ساخته می شود تا سبک باشد و نیز بتواند دمای بالای احتراق را تحمل کند. بوش پیستون یکی از مهمترین لوازم یدکی ماشین محسوب می‌شوند و از فساد موتور خودروی موردنظر، به شدن پیشگیری می کند به این ترتیب کارایی آن از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار است. نشانه ها حک شده روی پیستون خودرو چه معنایی دارند؟ در فرایند کاری موتور و در زمانی که عمل انفجار ترکیب سوخت و هوا بر روی میدهد، به دلیل بسته بودن بخش بالایی محیط به وسیله سرسیلندر، می بایست منتخب وجود داشته باشد که بتواند اهمیت حرکت در سیلندر، نیروی ایجاد شده را به حرکت تبدیل کند. پیستون به وسیله شاتون به میل لنگ متصل می شود و میل لنگ، نیروی ضروری جهت حرکت خویش را از پیستون اخذ می کند. بوش و پیستون دو قطعه هستند که به شکل تیمی نقش خود را در موتور خودرو ایفا می نمایند به همین عامل نام همین دو قطعه در کنار هم می آید. همان طور که در بخش قبل تفسیر داده شد، تقسیم بندی رینگ بر مبنای کارکرد و همچنین محل قرارگیری شکل می گیرد. 4 ـ وجود ورقهای اینوار فولاد نیکلدار : این نوارها به رخ سپر گرمایی بوده و از انتقال گرما به تحت پیستون پیستون وسنر جلوگیری می‌کنند . 3 ـ وجود شکافهای حرارتی روی پیستون : این شکافها به شکل T و در دامنه پیستون تعبیه می‌شوند و در اثر گرما همین شکافها به هم رسیده و از چسبیدن پیستون به سیلندر پرهیز می نمایند و در ضمن کمترین لقی بین پیستون و سیلندر را ایجاد مینمایند که سبب ساز ارتقاء کمپرس و قدرت موتور میگردد . چنانچه شما هر دسته سوالی در ارتباط اصلی کجا و روش به کار گیری از پیستون چند رینگ دارد دارید، می توانید اساسی ما در ورقه وب تماس بگیرید.

پست های مربوطه  ایالات متحده بیش از 500000 مورد را در یک هفته گزارش می کند که یک رکورد است ، زیرا دولت ترامپ می گوید این بیماری همه گیر را پایان داده است.