دوزینگ پمپ – مترینگ پمپ- پمپ تزریق-پمپ دیافراگمی-پمپ پیستونی

صرفنظر از میزان تهیه و تنظیم طول کورس، این سیستم در انتهای کورس رانش، بیشترین نیرو را به سیال وارد می کند. کاربرد دوزینگ پمپ در صنعت آب و فاضلاب برای خودداری از خوردگی در سیستم تصفیه خانه، آب وارد بویلر ها و دیگ های بخار شده و پمپاژ مواد به جهت تهیه PH صورت می گیرد. توصیه می کنیم دوزینگ پمپ را روی دیوار یا اسکید نصب نمایید تا از بروز همین ایراد هم خودداری به فعالیت آید. در این صنعت هم گونه های متعدد پمپها استفاده میگردد که یکی از آن ها پمپ تزریق است. همین دوزینگ پمپها در انواع و مکانیزمهای گوناگون از جمله دوزینگ پمپ دیافراگمی، دوزینگ پمپ پیستونی ودوزینگ پمپ مارپیچی و دوزینگ پمپ پرستالتیک غلطکی کلیدی متریالهایی از قبیل ST316,PE,PTFE,PVDF و … احتمالا به این گزینه فکر نکرده باشید که حتی در کارخانجات نیشکر نیز از انواع متعدد مترینگ پمپ به جهت تزریق دوز مشخصی از مواد به سیستم استعمال میشود. دوزینگ پمپها از اهمیت ترین و کاراترین پمپ هایی هستند که در صنعت گزینه استفاده قرار می گیرند، که می تواند مقدار مشخصی از انواع مواد شیمیایی (شامل اسیدها، سیالات خورنده و یا این که مایعات ویسکوز و اسلاری) را در محل گزینه نیاز پمپاژ کند از همین رو آن را دوزینگ پمپ یا این که میترینگ پمپ (metering pump) می نامند. در صنعت های نفت و گاز، برای پیشگیری از نشت گاز و پیدایش اتفاقات ناگوار، مواد بودار به سیستم تزریق میکنند که تزریق همین مواد هم به یاری پمپهای دوزینگ انجام میشود. از دیگر کاربردهای دوزینگ پمپ در صنعت های شیمیایی و نفت و گاز هستند. چگونه بهترین دوزینگ پمپ را تعیین کنیم؟ دمای سیال و فشار کاری دو فاکتور مؤثر در انتخاب پمپ هستند. مورد دوم توجه به موقعیت کاری پمپ و سیال گزینه به کار گیری است. کاربرد دوزینگ پمپ از دوزینگ برای کلرزنی و تزریق اسید و قلیا و در کل تزریق میزان مشخصی از سیال به مخازن و استخر ها یا به لوله های تحت فشار به کار گیری می شود . دوزینگ پمپ ها عموماً به جهت دبی های تحت مورد استعمال قرار می گیرند. و همچنين در صنعت های نساجی، تهویه و تبرید، صنعت های الکترونیک، ورق های گالوانیزه، استخرها مناسب و توانایی کار در فشار های بالاپمپ ها از حیث ساختمان ویژگی های دوزینگ پمپ ها: 1. زمانی که دبی زیر باشد. چنانچه از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد مخزن دوزینگ پمپ لطفا از ورقه ما بخواهید.