دمپر بین کانالی چیست

از یک دمپر در بین نتورک دستی می قدرت به مراد جدا کردن سیستم تهویه هوای مرکزی (گرمایش یا خنک کننده) در اتاقی که از آن به کار گیری نمی شود و یا این که تهیه رتبه حرارت و کنترل هوا از اتاقی به اتاق دیگر استعمال نمود. این جور دمپرها به رخ وزنی یا ثقلی و حیاتی نیروی باد پشت آن گشوده می شوند و هنگامی جریان هوای پشت آن قطع شود مسیر دمپر بسته میشود. به عبارتی طور که شیر آب را می قدرت به میزان دلخواه باز یا بسته نمود و از میزان آب خروجی استعمال کرد؛ در خصوص دمپرها نیز همین فرمان راستگو بوده و حیاتی گشوده و بسته یا تنظیم کردن به طور دلخواه میزان جریان هوای محیط تهیه می شود. همین گونه دمپر به دو رخ پره تک جداره و دو جداره اساسی دستگیره دستی وموتوری تولید می شودکه کاربرد آن نیز به جهت کارگزاری بر بر روی دستگاه های هواساز در دو طرح موازی ومتقابل میباشد. دمپر دستی به وسیله دریچه ای که در آن تعبیه شده عمل تهیه و تنظیم جریان هوا را انجام می دهد. در پشت رشته هواکش ها به عمل برده می شود. دسته پره متقابل برای تنظیم دبی به کار میرود؛ چون نمودار تغییرات دبی بر حسب بازشو دمپر تقریباً خطی است. نکته دمهم در ایجاد همین دسته دمپر همین می باشد که زیرا پره ها مهم فشار هوای هواکش فعال می شوند؛ متاع پره ها بایستی از ورق آلومینیوم حساس ضخامت ۵/۰ یا ۱ میلیمتر ساخته شودکه وزن پره ها اثر منفی بر کاربرد دمپر نگذارد. دمپر هوا معمولا به دو صورتِ چهارگوش و گرد بر اساس برهه زمانی شبکه هوا و بر مبنای ابعادِ شبکه اهمیت ضخامتِ متنوع، ساخت می کردد. هم دمپرهای گرد و نیز دمپرهای چهارگوش قابلیتِ کارگزاری موتور الکتریکی جهتِ تهیه پرّه های دمپر را دارند. معایب: یکی از از معایب دمپر ها به ویژه در دمپر های فی مابین کانالی عدم ایمن بودن ۱۰۰ در صد آن ها می باشد و در شکل پیدایش نقص‌ ممکن است دیگر به دمپر کانالی چیست شرایط نخستین بازنگردند. عملکرد آن به‌این ترتیب هست که هنگام واضح بودن هواکش پره های آن اصلی فشارهوای هواکش به شکل اتومات کار نموده مسیر خروج هوا را گشوده می نماید و چون پره های دمپر با کمک اهرم به نیز متصل میباشند به محض خاموش شدن هواکش و افت فشار هوای مکنده این پره ها هم هم زمان دمپر را به موقعیت مسدود درمی آورندکه از بیرون به داخل داکت هوا وارد نشود. این مدل دمپر به شکل یک طرفه فعالیت می کندو در پشت هواکش مکنده قرار می گیرد. چرا که فریم دمپر می بایست به گونه ای طراحی و ساخته شود که پرهها سوای هیچگونه مشکلی و به راحتی حرکت کرده و به چرخش خویش ادامه دهند. یکی دیگر از تقسیمبندیهای دمپر مدل گشوده و بسته شدن پرهها است. تیغه های این دمپر ( دمپر موازی) نیزبطوری ساخته شده اند که اهمیت گرفتنِ امر از جور دمپر بصورت هم زمان و هماهنگ و کلیدی شتاب متناسب، در حالتِ باز یا بسته مهم نصفه باز قرا گیرند و میزان هوای عبوری از مجرای هوا (دمپر) را تهیه و تنظیم کنند.