دریچه هوا سقفی – گروه صنعتی عباس نژاد

همینطور در جهت استعمال کاربردی از این دریچه، اماکن نصب گونه های مبدل در ورودی انشعاب هم وجود دارد. اشکال دریچه تایل آرمسترانگ جهت هوای رفتدریچه های اختصاصی تایل آرمسترانگ جهت هوای رفت در شکلهای متمایز ایجاد می گردد. روزنه هوا ی سقفیِ سه طرفه هم امکان تولید بصورت بادمپر و سوای دمپر را دارااست و در سیستم های رفت و برگشتِ هوا به راحتی قابل به کارگیری می باشد. قابلیت و امکان تهیه و تنظیم جهت هوای رفت و بازگشت را دارا می باشد. 1- روزنه خطی : به صورت یک و 2 و 4 جهت ساخته می شوند. جور های رایج دیگر آرمسترانگ های کلاف پهن سه، دو و یک طرفه است. در دریچه چهارگوش کلاف پهن، پرهها از بدنه مهم جدا بوده و سازه به حالت قرارگیری به 4 مدل: یکطرفه، دوطرفه، سهطرفه وچهارطرفه نامگذاری شده است. شهر آهن در همت است اساسی ارائه محصولات کلیدی کیفیت و دوچندان مقرون به صرفه، مشتریان عزیز خود را راضی نگه داراست و آن ها را از خرید کردن خود پشیمان نکند. یکی از چالش های موجود در کانال کشی سقف های تایلی هماهنگی دقیق خروجی شبکه و تایلی است که روزنه در آن قرار می گیرد. حتمی به توضیح هست از دریچه کولر در سیستم های سرمایشی و گرمایشی به طور همزمان می توان استفاده نمود. این دریچه هوا هم از طرز سقف، عملیات هوارسانی را انجام می دهد. تمامِ انواعِ روزنه سقفی به وسیله یک باکس هوا یا طوقه ای به لاین مهم هوا متصل می‌شوند و وظیفه هوارسانی را بعهده میگیرند. در شکل نصب پلنیوم باکس و یا تبدیل گرد به چهارگوش در پشت روزنه های منحصربه‌فرد تایلی آرمسترانگ و اتصال دریچه به کانال اصلی به وسیله نتورک های فلکسیبل علاوه بر کاهش هزینه شبکه کشی قابلیت جابجایی روزنه در صورت نیاز در تایل های همسایه به وجود می آید. لذا دارای استعمال از تبدیل و یا این که پلنیوم باکس ذکر شده دیگر نیازی به توجه بالا در نتورک کشی نبوده و فاصله شبکه تا دریچه به وسیله نتورک های فلکسیبل متصل می گردد. روزنه سقفی تایلی اهمیت روزنه گرد تخت بطور کلی از یک برگه فِلَت از محصول آلومینیوم اصلی ضخامت یک میلیمتر که یک دریچه گرد تخت مهم قطرهای متنوع در مرکز آن تعبیه شده صحیح شده است.این جور دریچه سقفی نیز می تواند بصورت برگه مستقلِ چهارگوش ساخته شود و نیز میتواند بصورتِ کاغذ تایلی اصلی فِریم ساخته و عرضه گردد.این روزنه می تواند بصورت رابطِ گرد به لاین اصلیِ شبکه هوا دارای ربط گردد. در اینجا بیشتر به باز‌نگری وب سایت ساخت دریچه سقفی.

پست های مربوطه  Floods Bruise a Warary Warary Afghanistan