دریچه بازدید داکت اسپلیت

از جمله خصوصیت های روزنه مشاهده داکت اسپلیت ساده لولایی همین میباشد که درب، در حالت گشوده بودن از ساختار روزنه به طور کامل انقطاع نمی شود و همواره توسط لولا به ساختار قاب متصل می ماند. اساسی اتمام تراز گوشه زنی، نوبت به اتصال هر کدام از اضلاع قاب روزنه تماشا داکت اسپلیت آلومینیومی بی آلایش لولایی می رسد.این اتصال دارای یک کرنر فلزی که از ورق گالوانیره می باشد صورت می گیرد.برای اتصال گوشه های دریچه تماشا داکت اسپلیت آلومینیومی لولایی از جوش یا گزینه دیگری به غیر از کرنر نمی توان به کارگیری نمود.پس از اتصال اضلاع قاب روزنه بازدید داکت اسپلیت و رخ گیریِ فریم دریچه مشاهده داکت اسپلیت نسبت به ایجاد جای پیچ روی نما یا این که دیواره داخلی کادر دریچه بازدید داکت اسپلیت اقدام می کنیم.این جای پیچ ها بی تردید بایستی قبل از عملیات رنگ کاری شکل پذیرد تا پس از رنگ، اسیب یا صدمه ای به ساختار کادر روزنه مشاهده داکت ابعاد روزنه بازدید داکت اسپلیت اسپلیت وارد نگردد. روزنه بازدید داکت اسپلیت پلاستیکی به وسیله پیچ در محلِ حفره ی خود کارگزاشتن و تعبیه می گردد. این شیارها بصورت موازی و متوازن و در فواصل یکنواخت در کنار هم جانمایی می شوند. این لبه منجر میشود تا نیز ایستایی درب بصورت مستحکم و پابرجا باشد، و هم ساختار داخلی درب شیک خیس و شکیلتر شود. سطحِ کلیِ بدنه روزنه مشاهده داکت اسپلیت طرح اسلوت توسط رنگ کوره ای در رنگهای متنوع پوشش دیتا میشود. دریچه های داکت اسپیلت بر حسب تناسب محیط و نیاز اهمیت متریال و در طرح های گوناگون طراحی و ایجاد میشود. در شیوه کانال کشی داکت اسپلیت مهم کانال اسپیرال از شبکه گرد حیاتی متاع گالوانیزه استعمال می گردد.کانال اسپیرال از تسمه ورقیِ گالوانیزه که بصورت درزِ پر پیچ و خم در هم تنیده می گردد ساخته می گردد.در سیستم نتورک کشی داکت اسپلیت اساسی شبکه اسپیرال،با توجه به قطر کانال اسپیرال از ورق هایی اصلی ضخامت های متناسبِ هر قطر استعمال می گردد.از آنجا که نتورک اسپیرال از گزاره شکیل ترین انواع کانال در سیستم کانال کشی داکت اسپلیت به شمار می آید به راحتی می اقتدار آنرا بصورت اکسپوز در فضاهای متفاوت از پاراگراف فصاهای تجاری مثل به اندازه شاپ ها،رستوران ها،آرایشگاهها و… با دقت به موردها کاربرد فراوان جهت ایجاد تهویه مطبوع از طرز داکت اسپلیت به جهت محفظه های خانگی،اداری،تجاری و حتی صنعتی،لذا طراحی و اجرای یک سیستم استاندارد نتورک کشی داکت اسپلیت از با فراوانی برخوردار است.در سال های اخیر از شیوه های متعدد از جمله گونه های داکت های هوارسان کلیدی مقاطع گرد و چهارگوش برای شبکه کشی داکت اسپلیت بهره گرفته می گردد.به همین منطور به تحلیل و معرفی گونه های شیوه های متفاوت جهت شبکه کشی داکت اسپلیت می پردازیم. در اینجا عمده به باز‌نگری وب وب سایت دریچه داکت.