دانش پژوهان شیمی-نماینده مرک در ایران / اسید فرمیک 100-98% کد مرک 100264

در صنعت دباغی هیدروژن کربوکسیلیک اسید برای گندزدایی و خنثی کردن آهک در هنگام موزدایی پوست نپخته مصرف می شود و در رنگرزی چرم هم به عنوان یکنواخت کننده به کار گیری می شود. بیشترین خطر اسید فرمیک در تماس پوست یا این که چشم اصلی مایع یا بخار غلیظ آن می باشد. ولی چنانچه اسید فرمیک غلیظ اساسی پوست تماس داشته باشد، پوست در گیر سوختگی شمیایی شدید میشود. ساخت اسید فرمیک از شیوه واکنشهای شیمیایی خط مش سخت و دشواری نمی باشد تنها کافی میباشد متانول (خرید متانول) و منواکسید کربن را در معرض تماس مهم یک باز حاذق چون منواکسید سدیم قرار دهید تا حیاتی نیز واکنش شیمیایی داشته باشند و زمانی که دمای این واکنش به 40 رتبه رسد از هیدرولیز متیل فرمات بوجود آمده، اسید فرمیک ساخته خواهد شد. آسیا و اقیانوسیه، به رهبری ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، مالزی و چین میزان بازار خرید کردن آن، ممکن هست اهمیت دقت به ارتقا ساخت این کشور ها در صنایع نساجی، چرم و لاستیک، پرورش سرعت بالا را تجربه کند. مشاهده مشخصات و خرید کردن اسید فرمیک چینی کلیک کنید. شما میتوانید همین ماده شیمیایی را حیاتی قیمتی مطلوب از سیگما شیمی تهیه کنید. از تسهیل فرآیند هضم علوفه دامها گرفته، تا دباغی، نساجی و انجام فرآیندهای شیمیایی صنعت شیمی به عنوان ایفا نمودن نقش جنس جانبی و … کالا جانبی پروسه تولید دی متیل ترفتالات : کالا جانبی عمده در فرآِند ساخت دی متیل ترفتالانت ، فورمیک اسید می باشد که کمپانی صاحب و مالک لیسانس KoSa از همین نحوه به کارگیری می نمایند. یکی از کاربردهای فرمیک اسید و اما یکی از از اصلی ترین کاربرد های آن، جداسازی همین ماده به هیدروژن و کربن دی گزنه و اسید فرمیک اکسید است. کاهندگی یکی از از خاصیت دارای اسید فرمیک می باشد که در صنایع بخش اعظمی مانند کشاورزی و مواد شیمیایی کاربرد دارد. یکی از از کاربردهای مرسوم اسید فرمیک در ذخیرهسازی مواد غذایی و به عنوان مواد افزودنی صنعت های غذایی می باشد که از آن به عنوان یک مانع فعالیتهای مخرب اسید لاکتیک استفاده میشود. “متانوئیک اسید” به تیتر مواد افزودنی صنعت های غذایی ، در تولید کاتالیست آلومینیوم ، سنتز مواد دارویی همچون انسولین و کافئین، سنتز پنتا اریتریتول ، ساخت روغن سویای اپوکسی شده بکار می رود. ولی این اسید در دانش طبی هم کاربرد دارد، در بخش اعظمی از سنتزهای دارویی مانند انسولین نقش به سزایی دارد. در این روش، مخلوطی از ترکیبات به دست می آید که فرمیک اسید هم یکی از آن ها است؛ واضح میباشد مقدار اسید ساخت شده در این طرز دوچندان قلیل و خلوص آن نیز پایین است.