خرید عسل طبیعی از زنبورستان آهوتا

به دنبال کلماتی مانند ناپخته ،طبیعی و عسل بیشه یا این که ارگانیک باشید ولی فقط نمی شود به همین روش اعتماد کرد. در ادامه اصلی یک طرز ایجاد عسل تقلبی آشنا شوید تا ملاحظه کنید این روند چه قدر معمولی می باشد و اکثر حواس خویش را در خرید کردن عسل عسل طبیعی لطفی جمع کنید. در صورتی که تاثیر مثبت اخذ عسل بر روی قند خون و فشارخون به ثابت برسد، در این شکل میتوان تا حدود زیادی بعضی دست اندرکاران خطر بیماریهای قلبی عروقی را حیاتی مصرف عسل طبیعی کاهش اعطا کرد و بنابراین بار سنگین ناشی از آن را قلیل کرد. یک مطالعه در دانش گاه ایالتی سن دیگو نمایان کرده هست که ردوبدل شکر اساسی عسل در سفره غذایی در واقعیت می تواند از بیشتر وزن پرهیز نماید و بعلاوه سبب کمتر عسل طبیعی قیمت قند خون گردد. دست اندرکاران خطر بیماریهای قلبی عروقی شامل سیگار کشیدن، کلسترول خون ارتقا یافته، چاقی و دیابت هستند که تمامی دارای ارتباط اصلی عادات تغذیهای نامناسب هستند (7). در میان همین عوامل، فشار خون و قند خون ارتقا یافته قرار دارا هستند که هر دو میتوانند اهمیت تغییر رفتارهای غذایی اصلاح گردند (8). داعیه شده که جایگزینی شکر حیاتی عسل میتواند قند خون ناشتا را خوبتر کند (9). نتیجه ها متناقضی در مطالعات گذشته که اثرات مصرف عسل و شکر را بر بر روی قند خون بررسی کردهاند وجود دارد. می دانیم که زنبور ها با توده آوری شهد از گل های متفاوت خویش عسل می سازند همین گل ها منشاء عسل هستند و روی رنگ عسل تاثیر می گذارند. از دیگر خواص عسل به جهت زنان دارا بودن مقداری گرده گل در خویش می باشد که مانند یک ضدآلرژی خیلی خوب عمل میکند. عسل واقعی و خالص مستقیما از زنبور هایی تنظیم می شود که به وسیله گل های ارگانیک تغذیه می شوند اما عسل تقلبی با چندین افزودنی ها و تغییرات میباشد که در کارخانه بر روی می دهد. اگر تمایلی به میل کردن عسل شکرکزده ندارید، شیشهی عسل را در آب ۴۰ تا ۶۵ درجهی سانتیگراد قرار بدهید، هنگامی که آخری بلور محو شد و عسل به شکل اولیهی خویش رجوع و برگشت آن را از آب بیرون بیاورید. اهمیت توجه به تنوع محصولات و مناطق اقلیمی آب و هوایی بعضا از موارد را نمیتوان سازه به حالت ویژهای استفاده کرد مثل غلیظ بودن عسل، چسبندگی عسل و شفافیت عسل.