ثبت شرکت؛ راهنمایی شرایط و مراحل تاسیس شرکت با مدارک لازم

طبق ضابطه تازه اداره ثبت شرکتها از آبان ماه 1400 همگی اعضای هیئت مدیره شرکتهای نو تاسیس می بایست به جهت خواهش تاسیس ابتدا در سامانه ستایش ثبت اسم کرده و کد ثنا دریافت کنند، در حیث داشته باشید که همین قانون ناخواسته بوده و در درحال حاضر حاضر از این تاریخ در صورتی که پرونده ای فارغ از ثت اسم کد حمد ارسال شود از طرف اداره نقص خورده و کار شما رد خواهد شد. بر پایه آن مدارک و پروسه ثبتی را طی نماید بعد از پذیرش آخری به متقاضی شماره پیگیری دیتا می شود و آن‌گاه از پذیرش قابلیت ویرایش وجود ندارد .اولین مبادرت در اداره ثبت کمپانی ها کارشناسی تایید اسم می باشد و بعد از تایید اسم مدارک از نحوه پست به جهت اداره تصویب ارسال می شود . آن طرف روایت نیز کشورهایی وجود داراست که به راحتی می توان اهمیت صرف هزینه مطلوب شرکتی را تصویب کرد و از آن روش اقدام به مهاجرت نمود، برای مثال کشورهایی مانند لهستان و اوکراین و یا لیتوانی. اطلاعرسانی عمومی موسسه ها تازهتاسیس از روش تکثیر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار انجام میگیرد. شرکت متشکل از مجموعهای دارای بیش از 2 نفر میباشد که در یک گروه توده شده و به انجام فعالیتهای اقتصادی میپردازند.در جامعه امروز اشخاص زیادی را میبینیم که مهم یکدیگر در یک دکان سهیم هستند یا این که کاسبی راه انداختهاند و در حال انجام فعالیتهای اقتصادی میباشند. نکته چنین شرکتهایی در این می باشد که پستانکار می تواند طلب خود را از هر یک از شرکا التماس کند. از دست کم 2 نفر گرفته تا حداکثر 50 نفر میتوانند برای تصویب موسسه ها مسئولیت محدود یا لیمیتیت در ترکیه مبادرت نمایند. در همین شرکتها یک فرد مختص و یا این که یک سری نفر معلوم میتوانند کلیه مسئولیتها و وظایف شرکت را مدیر کنند و به اصطلاح اصلی سهم الشرکه هستند. در این شرکتها در صورتی که سرمایه کمپانی به جهت پرداخت بدهیها کفایت نکند هر یک از شرکا مکلف میباشند قرضها را پرداخت نمایند. سهامی یگانه یا آنونیم: این مدل از شرکتهای سهامی همگی سرمایه خود را به امداد موسسین خویش تنظیم میکنند. سهام داران این دسته از شرکتها باید کمتر از 250 نفر باشد. مشاورین زمینه تصویب کمپانی کارمنتو از بهترین مشاوران تخصصی و حقوقی در راستا تصویب شرکت، میتوانند در این حوزه کمک شایانی را به شما داشته باشند. نکته دیگر در خصوص همین دست از شرکتها عدم دسترسی پستانکاران به سرمایه خارج از کمپانی شرکا است. شرح وظایف و تعهدات اشخاص در همین دست از شرکتها صرفا به نسبت سرمایه وارد شده به وسیله ثبت کمپانی فیلمسازی آنها خواهد بود. افراد در همین شرکتها میتوانند سرمایههای متمایز داشته باشند. در همین نوشته چگونگی تصویب شرکت ، موضوعات قابل ثبت و هزینه و دوران تصویب تحلیل شده می باشد .