ایکس بادی (xbody) چیست

به یاری میکروسکوپ فلورسانسی ، کشت سلولی و تحلیل خاصیت سیتوتوکسیسته و هم فلوسایتومتری توانستیم ثابت نماییم که همین نانوذرات حاوی فولیک اسید و داروی میتوگزانترون بضاعت و توان دارا‌هستند که به فولات رسپتور موجود بر سل لاین MCF-7 متصل شوند و اثر گذاری شاخص خود را بر روی این مقام سلولی نشان دهند. فولیک اسید که از نحوه گروههای کربوکسیلیک خویش فعال شده می باشد می تواند از طرز انتهای آمینی پلی اتیلن گلی کول به نانو ذرات متصل گردد و یک لینک و پیوند آمیدی بوجود می آورد. داروی ضد سرطان میتوگزانترون هم می تواند از طریق همان لینک آمیدی و دارای یاری گروه کربوکسیل فعال شده بعدی اسید فولیک بر بر روی نانو ذرات قرار گیرد. پس می توان توصیه کرد که این نانوذرات حاوی پلی اتیلن گلی کول و فولیک اسید که داروی ضد سرطان میتوگزانترون بر روی آنها توشه گذاری شیمیایی شده میباشد را می قدرت به عنوان ترکیبی بکار پیروزی که هم در دارو رسانی مفید باشد و نیز می تواند به عنوان یک دلیل در تصویر برداری از سلولهای سرطانی که فولات رسپتور بر بر روی آن ها بیان شده است، به کار گیری کرد. پلی اتیلن گلیکول از روش واکنش حیاتی برمو استیل کلرید و نیز دوپامین استدلال دار می شود. قطر این نانو ذرات حدود 7-10 نانومترمی باشد که مهم استفاده از واکنش جزء‌جزء‌کردن حرارتی ازFe(acac)3 سنتز شده اند. ایکس بادی ورزشی می باشد که در آن از متد EMS (مخفف کلمه و واژه Electric Muscle Stimulation به معنای تحریک الکتریکی عضلات) به کارگیری می شود. ایکس بادی (XBody) چه عوارض و معایبی می تواند برای بدن داشته باشد؟ کاربرد های XBody فقط در فرمان ورزش خلاصه نمی شود از این سیستم در طبابت به جهت امداد به توانبخشی، بهبود پروسه حرکتی، و تقویت عضله‌ها پیرامون مفاصل، و در اکثری از مراکز تندستی و زیبایی کلیدی هدف کمتر کمتر وزن و از در بین بردن چربی های مازاد و تصحیح فرم و استایل بدنی آیتم به کار گیری قرار می گیرد و حتی در ورزش های رقابتی نیز کاربرد داراست و حتی اکثری از بدنسازان رشته ای از این سیستم در هر چه بهتر فرم و رخ عضله ها شان بهره می گیرند. ورزش لاغری ایکس بادی در شمال تهران یکی از از سبک های تازه در چربی سوزی می باشد. 1 – مزایای ایکس بادی چیست؟ ای ام اس ایکس بادی عضلات تن را قیمت دستگاه ems training متعادل می کند. فرآورده آخرین به شکل 2ZrO دارای تحلیل پراش پرتو ایکس (XRD) تأیید شد. باز‌نگری سایز و مورفولوژی نانو ذرات به وسیله دستگاههایParticle Size Analyzer ، TEM و SEM صورت گرفت.سایز آخرین همین نانو ذرات در حدود 37 نانومتر اندازه گیری شد. چنانچه شما هر دسته سوالی در ارتباط دارای کجا و طرز استفاده از ایکس بادی ویکی پدیا دارید، می توانید اصلی ما در ورقه وب تماس بگیرید.

پست های مربوطه  هلن ردی ، خواننده پشت "من زن هستم" در 78