اسید سیتریک چیست؟

اصلی همین حال، هنگامی که یک مجموعه کلات مهم کل سه تیم کربوکسیلات تشکیل می شود، رینگ های کلات با ۷ و ۸ کاربر میباشند که عموما از لحاظ ترمودینامیکی پایدارتر از حلقه های کوچکتر کلات است. D- ایزوسیتریک در آبلیمو به طور طبیعی از سیترات اهمیت یاری آنزیم اکونیتاز و ایزو سیترات دهیدروژناز ساخت می شود، و مقدار آن غالبا به تیتر پارامتری به جهت تشخیص میزان مرغوب بودن آبلیمو به کار گیری می شود. مرقوم بهصرفه است که آن را از تخمیر قارچ و منابع قندی بگیرند زیرا ارزانترین منش است و ازنظر اقتصادی مرقوم بهصرفه نمیباشد که آن را از مرکبات بگیرند، البته در بعضی از نقاط دنیا نظیر آمریکای جنوبی و مکزیک که در آنجا مرکبات قیمت چندانی ندارند از مرکبات بهراحتی میتوانند تولید کنند. در سال ۱۹۷۷ یک روش نو به جهت ساخت این ماده به وسیله برادران Lever به جهت سنتز شیمیایی اسید سیتریک اساسی به کارگیری از نمک های آکانیوتیک یا ایزوسیترات آلوئیزوسیترات کلسیم ذیل وضعیت فشار بالا انجام شد. این ماده به طور طبیعی در مرکبات ساخت می شود. دارای کلات زدن فلزات در آب سخت، به همین پاک کننده ها اجازه می دهد تا کف ساخت نمایند و سوای نیاز به نرم شدن آب خوب تر فعالیت کنند. در غذاهای منجمد، چربیها و روغنها حساس تنظیمpH و تولید کمپلکس نمک فی مابین سیترات ها و فلزات کمیاب بهعنوان آنتی اکسیدان و محافظ فعالیت میکند، بهطوری که روزگار نگهداری ماهی منجمد و فرآوردههای دریایی فراوان میشود. یون سیترات حساس بسیاری از فلزات نمک سیترات تولید میکند که مهمترین آن سیترات کلسیم(جوهر لیمو) هست که برای محافظت طعام از فساد و خوشطعم کردن آن بکار میرود. دارا بودن خصوصیتهایی نظیر حلالیت بالا در آب، ترش کنندگی و ساخت طعم دلپذیر، خاصیت بافری و غیر سمی بودن آن در حجم بسیار باعث ارتقا کاربرد بزرگ آن شده میباشد و حدود 70درصد از این اسید و نمکهایش در صنایع غذایی استفاده میشود. عطر و طعم ترش و ملایم آن، همراه کلیدی خاصیت خنثی کنندگی و ویژگی های نگهدارنده، آن را به عنصر محبوب در طیف وسیعی از محصولات از گزاره مواد غذایی، نوشیدنی ها، داروها، مواد آرایشی و مواد تمیز کننده تبدیل اسید سیتریک آبدار فروش می کند. همینطور از کمتر رنگ و طعم در میوههای منجمد دارای خواص آنتیاکسیدانی و به دام انداختن فلزات کمیاب دوری میکند. در هنگام عمل اصلی همین محصولات از دستکش ضد اسید و عینک به کارگیری کرده و نکات ایمنی را رعایت کنید. از اين اسيد و نمکهایش در تهيه محلولهای ضد انعقاد خون نظیر تری سديم سيترات به کارگیری ميشود که از طريق تشکیل كمپلكس يون كلسيم از منعقد خون جلوگيري ميكند. اسیدهای ارگانیک مانند اسید مالیک، اسید لاکتیک، اسید سیتریک، اسید اسکوربیک و اسید فوماریک غالبا به جهت تنظیم pH و اسیدیته تمام محصولات به کارگیری می شوند. اولین انتخاب به جهت به کارگیری به عنوان یک تهیه و تنظیم کننده اسید است، زیرا اصلی مزایای دیگری هم مانند افزایش فعالیت آنتی اکسیدان های مفید و بیش تر نمودن عطر است. برای اشخاصی که هر نوع نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همینطور هدایت در گزینه چگونگی استفاده از اسید سیتریک برای ضدعفونی ، شما احتمالا می توانید مهم ما در کاغذ وب تماس بگیرید.